We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, May 23, 2011

21 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 21 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:


Det är många som idag pratar om en ”hänryckning” som skall äga rum i er värld. Så blir det inte. Men se inte ned på eller förakta de som lägger fram denna syn. De är bara felinformerade. Våra Kära Ljusarbetare, det finns i själva verket de som skulle se på er på samma sätt på grund av de meddelanden som ni lägger fram för att hjälpa andra. Se detta istället för vad det är. Dessa själar kan inte hjälpa att de känner samma energier som flödar in i er värld som ni kan. De tolkar dem bara enligt sin ideologiska ram.

Vet att saker och ting rör sig snabbt nu. Katastrofen som var förväntad att införas av de mörka tjänarna har undanröjts. Förnuftet har segrat, i viss utsträckning. De tror nu att lämna planeten är deras enda flyktväg, för rättvisan blir snabb när processen väl sätter igång. De är som ett bortskämt barn som till sist inte kan få det som han vill. De vill hellre implodera än att ta förnuftet till fånga.

Vi förstår att vissa hemliga förhandlingar har ägt rum på senare tid, där ledare av ett flertal av era utvecklade länder har diskuterat det bästa sättet för att göra uttalandena. De har diskuterat ett gemensamt uttalande, liknande era toppmöten och konferenser som äger rum då och då mellan era nationer. De har också diskuterat att tillsätta en nation för att tala för alla, och förbigå Förenta Nationerna och dess auktoritet, trots att denna enhet skulle bäst agera i den mänskliga rasens intresse. Denna brist på en gemensam uppfattning om vad som skall göras har stoppat deras framfart. Men de vet att tiden är knapp, och det förefaller att en av era nationers ledare verkligen kommer att gå framåt för att ta det första steget med eller utan en välsignelse från de andra.

En naturkatastrof kommer snart att äga rum, med en ringa effekt, som en del kommer att skylla på de mörka krafterna, men så är inte fallet. Det är Gaia som gör förskjutningar för att preparera för vad som är oundvikligt. Även er mor, vid detta stadium, gör sitt bästa för att minimera chocken för er, så mycket älskar hon alla som bor på henne.

Var i fred

Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012