We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Tuesday, May 24, 2011

24 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 24 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi har ofta varit frestade att avslöja alla hemliga förhandlingar som pågår, både för att avancera avslöjandena och förhindra de som skulle orsaka er skada, en diskretion är ett bättre värde, som de säger, och vi har ine och kommer inte att dela med oss av sådan information då vi ser det som nödvändigt för att avancera vår sak.

Då vi kan kommer vi dock att tillåta en titt på vad som händer bakom scenen, så att ni kan få en bättre förståelse av vad som händer där. Till exempel, det finns de bland er en maktelit som inte är vilka de förefaller att vara, trots ett normalt uppförande. De arbetar outtröttligt för avslöjandena och allt som det signalerar för framtiden av mänskligheten.

För er som är av denna sort, sätt ihop pusselbitarna själva. Se till vem vid de högsta nivåerna av er världs regeringar som för närvarande har möten med högsta företagsledare under förklädnad att utveckla affärer i dessa länder. Mycket mer händer bakom scenen än bara en diskussion om vem som får de bästa handelsvillkoren. Det finns möten som är planerade, för det mesta, mellan stora företag och regeringar för att diskutera tidsplaneringen och implikationerna av avslöjanden för er planet. Vi ger er en ledtråd: se på var stora företag som utför kontrakt till regeringar och var deras representanter befinner sig i världen just nu.

I allmänhet så talar ledare av regeringar med stora företag på detta sätt av ett antal anledningar, men viktigast av allt därför de kontrollerar regeringarna idag. Av samma betydelse är det faktum att regeringar har identifierat den globala finansiella businessen som varande den som mest påverkas av avslöjandena, så det är av kritisk vikt att förbereda på den nivån. Ni är redan medvetna om de religiösa implikationerna av avslöjandena och de förberedelser dessa organisationer redan har gjort.

Gör inga misstag. Stora företag är medvetna om dessa utvecklingar och har börjat sina egna program för avslöjanden. Det är inte alla företagsledare i världen som är undersåtar till Illuminati. En del är upplysta. Se hur de börjar skicka ut information i sina egna företag och ni kan själva se sambanden. Det är en sak att berätta för er och en helt annan sak för er att upptäcka sanningen själva. Vi visar er bara den rätta riktningen.

Titta upp och säg hej och så kommer vi att nicka i er riktning med kärlek och energi för alla att dela. Var glada, optimistiska och uppspända. Ni förtjänar alla dessa känslor.

Var i fred.


Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 Translations


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012