We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, May 29, 2011

28 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 28 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Hälsningar från Federationen:

Vi önskar att prata direkt med er om ett antal ”mjuka” Avslöjandefrisläpp som nu händer från er värld, särskilt då det gäller video bilder av olika ET arter. Vi kan inte uttala oss om alla av dem, men det finns en del som i sanning är bilder av andra arter. Vi tror att detta är nästa nivå av avslöjanden som är planerade av era regeringar, då de ser det som nödvändigt för er att vänja er vid dessa bilder. Det är en del av den planerade exponeringen av vår närvaro på er värld. Medan en del av oss ser ut som ni är andra mycket annorlunda i utseende, och denna preparation måste äga rum så att ni kan nå en nivå av avslappning om hur vi ser ut.

Vi har i själva verket diskuterat inom våra egna råd om att skicka er våra egna bilder av denna anledning. Vi har inte än nått någon riktig consensus även om vi har uppfattningen att sådana bilder skulle hjälpa er en hel del i detta avseende. Nu är Avslöjanden står närmare än någonsin så kan det fortfarande hända.

Det flesta tror att de kan acceptera vårt utseende när de ser våra olika former, men även de som är bäst förberedda kan fortfarande hoppa till när de ser hur några av våra arter ser ut. Denna preparation är då ett nödvändigt steg i processen och ett steg som ni kan acceptera som ett tecken på att Avslöjandena står nära. Vi tror att dessa bilder kommer i framtiden att fortsätta att visas upp i er media utan ett ord om varifrån de kommer, då ni blir mer och mer bekanta med olika former.

Ni har blivit genetiskt utformade för länge sedan med en tendens mot xenofobi. Det är en del av ert genetiska uppsättning och något vi har tagit i beaktning i Avslöjande processen. Medan vi uppmuntrar er villighet att se oss som vi verkligen är, så inser vi att ni kommer att ha en biologisk tendens att hoppa till, så att säga, när det gäller vissa av våra arter. Se inte ned på varandra på grund av denna reaktion. Se det istället för vad det är. Vet att när vi kommer, så kommer vi att agera med yttersta diplomati för era känslor och förutfattade meningar.

Vi närmar oss nu och det är dags att preparera i enlighet med det. Se dessa tecken runt omkring er för vad de är. Er nivå av uppspänning är direkt relaterad till den nivå av sanning som ni känner i ert hjärta. Använd detta som ert slutliga filter för att guida er i dessa frågor. Var fulla av glädje för vad som kommer.

Var i frid.


Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 Translations


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012