We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Wednesday, June 29, 2011

June 21, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 21 june, 2011
Hälsningar från Federationen: 


Vår kallelse till era ”förlorade” själar inom Illuminati har inte varit utan framgång. Ett flertal grupper har gjort en övergång till en Avslöjandepakt, och i och med det brutit sig bort från de som är försjunkna i de gamla sätten. Vissa överenskommelser har nåtts, vilket banar vägen för att ert ledarskap känner sig trygga att deras uttalanden, gjorda när de kan, kan komma utan repressalier från dessa grupper. Vårt självförtroende är bestående mycket högt att det blir en händelse, som kommer att starta Avslöjandeprocessen mycket snart. Tappa inte hoppet i oss då vi inte har förlorat hoppet i er. Skicka istället Ljus och Kärlek och rikta era intentioner för Avslöjanden så kraftfull som ni kan mot era ledare, och denna Kärlek kommer att lyfta dem till inspiration för att åta sig vad som måste göras från deras sida för att påbörja processen.

Vi hade hoppats att fler video bevis av våra olika arter skulle finnas allmänt kända vid det här laget, då vi anser att det är kritiskt att ni ser dessa bilder för att vänja er vid vad vi är. Vi uppmanar de som kontrollerar denna information att fortsätta er kampanj att läcka ut dessa bilder, på de sätt som passar er, med hoppet att detta fortfarande kan uppnås. Vi fortsätter vår egen kampanj för att tillåta direkta fotobevis av oss att komma igenom våra egna källor så att ni kan känna till dessa saker i första person. Det finns stort motstånd till denna metod från majoriteten, men vi har sagt så som vi vill ha det.

Förtvivla aldrig med vad ni gör. Intensifiera Kärleken inom er själva så att ni kan rikta det till de i kapacitet av ert ledarskap med målsättningen att de modigt tar på sig processen av Avslöjanden från ert perspektiv. När detta väl är uppnått, så lovar vi att vi kommer ta på oss våra uppgifter från vår sida för att avsluta uppgifterna. Var utav Kärlek och Ljus och för alltid av Hopp.

Var i frid.

Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012