We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, July 24, 2011

July 22, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 22 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Intervallerna mellan möjligheter för att göra Avslöjande blir allt kortare för varje gång som vi passerar ett av dessa ögonblick. Då tiden vi har på oss för att acklimatisera er till Upplyftningen blir kortare, så blir också dessa intervaller det. Det finns nu en ny möjlighet som snart infaller. Om era ledare tar till vara på denna tillfällighet är helt upp till dem. De kan dock inte längre fortsätta att missa möjligheterna som ges dem av våra representanter som arbetar bland er.

Vi har sökt igenom hela er värld och mörkret blir kontinuerligt svagare då mer och mer Ljus täcker er värld från energikällor på alla sätt. Vi har upptäckt bara sporadiska fall då kemispår har använts, och likaså för väderförändrande teknologier och Illuminatis andra påhitt under de senaste veckorna. Vi tror att era ledare måste ta detta tillfälle i akt för att agera på ett lämpligt sätt och göra uttalandena för att föra er in i en ny ålder för er existens.

Världen kommer inte att förändras övernatt för er när detta uttalande görs. Det är bara en tröskel som måste passeras och ert erkännande att allt ertarbete, er tro på ert uppdrag av Kärlek, inte har varit förgäves. Mycket lite kommer att drastiskt förändras till en början med, men det blir allt större cirklar av förändringar som utvidgar sig från detta uttalande på alla nivåer.

Vi kommer att fortsätta att fokusera på stegen som leder till Avslöjandena, och låta andra ta hand om upplärningen angående denna stora händelse i mänsklighetens historia, er upplyftning tillsammans med Gaia, till de högre rikena av existens. Då det på senare tid har varit relativt tyst angående frågan om Avslöjandena så ser vi dock ett fönster i tiden som öppnar sig och önskar att ni preparerar ytterligare en gång till för denna möjlighet.

Vi känner till tröttheten från cykler av förberedande, spänning, förväntan och besvikelse då ni uppfattar det som skall hända som att det återigen inte händer. Det är dock oundvikligt. Det enda skillnaden är hur ni mäter tiden för att nå dit. Vi ser det som en nanosekund i storheten av tid, vilken har lett till detta ögonblick. Ni ser varje sekund som släpar sig förbi som timmar och dagar. Ni har blivit inställda från Illuminati att söka omedelbar tillfredsställelse för allt. Vi förstår dessa känslor. Men vi förstår och beundrar också er oerhörda uthållighet under de cykler ni har genomgått och er fortsatta tro på processen. Ni har vår yttersta respekt och ära.

Vi ärar er och ert uppdrag och står redo för att assistera när tiden kommer. Fortsätt att driva på för Avslöjandena genom Kärlek och menande tankeformer till dessa ledare som är kapabla att göra uttalandena, som kommer att föra er över tröskeln. Njut själva av processen, och fortsätt att älska varandra ovillkorligen.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012