We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Wednesday, August 10, 2011

August 2, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  4 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:


Det finns smygande Avslöjande som nu sker, vilket är mycket lovande i och med dess förmåga att leda till uttalandena som det inte kommer att kunna tas fel på för var och en av på er planet. Observera noggrant dess effekter då de sprider sig som vågor från källan.

Vi vill lägga fram ett sannolikt scenario för Avslöjandena som de kommer att infalla på er planet. Efter det ”Stora Uttalandet” tar det en tid av flera dagar eller en vecka då det inte sägs något mer officiellt i frågan. Det är under denna korta tid som den största rädslan och missförstånden kan sprida sig. Det är också under denna tid som ni alla kommer att ombes att göra er del för att behålla en känsla av balans och lugn och instifta det genom ett exempel, i alla som annars bli panikslagna. De officiella kanalerna kommer att förmedla bitar här och där av information under denna tidsperiod, men inget mer av större påverkan kommer att släppas ut. Detta kommer dock inte stoppa nyhetsmedia och andra från att spekulera, göra förmodanden och skapa rädsla. Det ursprungliga uttalandet kommer att göra det klart att det absolut inte finns någon fientlighet, men de som vill skapa rädsla baserad på spekulationer kommer att arbeta hårt i vilket fall som helst.

Efter denna korta period efter uttalandet kommer ledarna i er värld att sätta en tidsram för ett möte med representanter för Federationen. Vi har noga valt ut en grupp för att bli den första att ha en öppen kontakt med er. Denna grupp kommer förhoppningsvis att skingra en stor del av den rädsla som folket kommer att ha angående vår närvaro, våra motiv och vår teknologi i relation till er säkerhet. Denna grupp kommer att presenteras till all nyhetsmedia och kommer att vara tillgängliga att svara på alla frågor som ställs. Det blir inte något område som inte kommer att tillåtas, inga hemligheter kommer att hållas, inga gömda motiv. Vi vill bara att alla får tillgång till sanningen om vilka vi är.

Det är uppenbart att deltagarna i Förstakontaktgruppen kommer att se mänskliga ut, eftersom detta kommer att påverka er ras på det minsta möjliga sättet. Bara senare när de flesta har funnit sig till rätta med vårt utseende och ändamål här kommer de bland oss med ett annorlunda utseende att träda fram. Vi har ingen tidsram för den andra gruppens kontakt med er. Vi kommer istället att utvärdera er reaktion till den Första Kontakten innan vi bestämmer oss för när det är bäst att göra detta framträdande.

I största sannolikhet så kommer avtäckandet av våra skepp efter den Första Kontakten, för att låta er bevittna dem på ett mer öppet och oslöjat sätt. Dessa avtäckanden kommer att äga rum på ett stort avstånd till en börja med, men det blir inget av med undanmanövrar för att undvika Illuminati’s försök att ta skjuta ned dem. Efter detta inledande avtäckande så kommer allt mer närgående överflygningar och beroende på er reaktion och sinnestillstånd så kanske vi avtäcker en del av våra stora hangarskepp. Detta blir ett beslut som enbart beror på era framsteg, då vi är helt medvetna om att Hollywood har programmerat era sinnen att associera våra skepp av denna storlek med fientlighet.

När väl de inledande kontakterna är genomförda så kommer vi att sakta börja komma ned till folket och inte till era ledare, då det är er som vi framförallt vill kontakta. Vi kommer att göra detta först där vi känner att vi är mest välkomna så att andra, mer tvekande och skeptiska, kan beskåda på ett tryggt avstånd och observera vad som händer. Vi kommer sedan att bjuda in er ombord för att se vår teknologi, svara på era frågor om vilka frågor som helst (inga är förbjudna) och i allmänhet frossa i vår ömsesidiga vänskap.

Då saker och ting utvecklar sig vidare med era ledare, och när som planerna som redan är utvecklade för er, ekonomiskt, legalt och socialt, läggs på plats så kommer vår närvaro att bli än mer vanligt och vi kommer att börja sprida sanningen om dessa tider och vad det betyder för er mänskliga ras och Upplyftningsprocessen. Detta, vårt sanna mål för er, kommer att falla på plats om en naturlig konsekvens av denna kontakt.

Denna information blir överväldigande för en del, glädjande för andra, förbryllande för många. Sanning på denna skala kommer att sätta en del av er i ett tillstånd av förvirring då ni försöker att förstå vad som händer. Naturligtvis så kommer vi att assistera alla som behöver hjälp med sin justering, antingen spirituellt, mentalt eller känslomässigt. Vår hjälp ges fritt med Glädje och Kärlek.

Vi ger er denna information så att ni kan förbereda er därefter. När tiden kommer så går allt mycket fort och vi vill att ni är så väl förberedda som ni kan. Precis som soldater i krig så kan ni förbereda er så mycket som möjligt, men aldrig bli helt redo för händelserna som utvecklar sig. Vi står redo för att guida er, i Kärlek och djup beundran för er, våra bröder och systrar.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012