We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, September 19, 2011

September 18, 2011


Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren

18 september, 2011Hälsningar från Federationen:

Vi leverera nu upptakten till den största händelsen i mänsklighetens historia. Ni kommer nu att genomgå de förändringar, vilka vi har diskuterat under en så lång tid och inför vilka vi har förberett oss från vår sida under en mycket lång tid. Dessa förberedelser kommer att gå förlorade för en del i ögonblicken efter Avslöjandena då en virvelvind av aktiviteter och händelser utvecklar sig på er planet. För andra kommer förberedelserna att vara nyttiga. Vilken nivå av förberedande som ni än har under dagarna och veckorna som följer efter Avslöjandena så kom alltid ihåg att hjälpa varandra till er allra bästa förmåga. 

Vi har kontinuerligt sagt till er att Avslöjandena är en avgörande händelse i skjutningen framåt av den mänskliga rasen och mot ett galaktiskt medborgarskap och slutligen er Upplyftning. Denna förskjutning i medvetande är en stor händelse, vilket har setts framemot i kosmos med stor spänning under en mycket lång tid.När planerna inom kort utvecklar sig för en omstrukturering av det monetära systemet i era globala ekonomier och inom era regeringar så blir det inga stora uttalanden. Det kommer att bli som om att de är oväsentliga och bara ett annat sätt att göra affärer. Det kommer att hanteras av er nyhetsmedia som bara ett annat sätta att hantera den ekonomiska krisen i er värld och kommer inte att uppmärksammas av många som en i sanning världsförändrande händelse. Detta är med avsikt. Att skapa än mer uppbrott och kaos i sinnena hos massorna (vilket med säkerhet skulle komma som ett resultat av uttalanden om vår närvaro till er) skulle vara alltför mycket för er att hantera. Vi ser istället detta sätt att införa förändringar genom bakdörren som mycket mer effektivt och praktiskt. 

Strax efterföljande dessa förändringar, av vilka en del redan har ägt rum, kommer ett mer formellt uttalande om Avslöjanden. Som vi har diskuterat tidigare så kommer förändringarna som äger rum till följd av avslöjandena att bli högst väsentliga och överväldigande för en del, om inte för de flesta. Förberedelserna är redan på gång för en plats, datum och tid för det officiella uttalandet och också hur det skall ske och den oundvikliga hanteringen av nyhetsmedia då de jagar alla detaljer. Detta var en händelse vars planering lämnades till sista sekunden av många anledningar. Det diskuteras nu och kommer att bli implementerat inom den tidsram som diskuteras av era ledare. 

Vi ber er återigen att ert agerande förblir lugnt och avsiktligt. Ni är fyrar av Ljus för världen. Ert agerande och hållning kommer att diktera hur andra kommer att reagera. Ert lugn då det gäller hur saker och ting verkligen ligger till kommer att gå långt för att hålla andra inom ett rimligt mått av förnuft, vilket är nödvändigt för att förstå och ta åt sig all den information som kommer att följa i snabb takt när väl uttalandet är gjort. Efter detta så kommer vi till er, med öppna armar och hjärtan, med Kärlek och uppspänning inför vår återförening.Till det ögonblicket så håll er öppna till positiva energier som snart kommer att överskölja er planet som en regnstorm. Det är för er nytta och fördel, oberoende om ni känner det eller ej. Håll er sanna till ert kall och er inre känsla om vilka och vad ni är och vad ni måste uppnå. Dessa tankar kommer att bekräftas för er på mycket verkliga och väsentliga sätt.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012