We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, October 15, 2011

October 14, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  October 14, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi kommer åter för att fylla in luckorna i informationen som ni har fått på senare tid. Det förfaller att mer och mer händer i er värld och det som ni har förberett er för accelererar snabbt. Det var så det var menat. Ni finner er nu vid början på de förändringar som äger rum som har diskuterats under en så lång tid. Allt förefaller mycket omtumlande, det är så eftersom så är fallet.

Under en tid har Illuminati försökt att avgöra vad vi hade för oss och vad våra planer för framtiden av mänskligheten var. De har försökt på alla tänkbara sätt att få denna information. De har försökt att övervaka de som vi har kontaktat under åren; de har försökt att skjuta ned våra skepp, inte bara för teknologins skull utan också för möjligheten att få tillgång till en medlem av den Galaktiska Federationen och avtvinga information från den individen, och de har använt sig av psykiska krigare för att telepatiskt lyssna in på våra aktiviteter när vi har arbetat runt omkring er värld i vår omloppsbana samt i våra olika baser. Emellertid, så förväntade de sig inte att vår teknologi kunde upptäcka sådant telepatiskt avlyssnande och blockera det när vi så ville. De har försökt på alla sätt och inte lyckats.

Årsdagen av vårt datum som vi gav till er för tre år sedan har kommit och gått. Detta datum gavs av ett antal anledningar. Medan våra intentioner var att hålla detta datum så visste vi att det skulle mycket noga observeras av Illuminati. Vi observerade vad de gjorde och varför. Vi kan inte ge mer detaljer om detta vid denna tidpunkt. Vi har nu trots allt kunnat förvänta oss alla de handlingar och drag som kan göras, med tanke på den begränsade kapaciteten som Illuminati har.

Ljusarbetare överallt väntar med spänd förväntan på något slags yttre tecken på planerna går framåt. Vi säger, se runt omkring er nu, för allt ni nu ser är en del av planen och är uppenbara tecken. Förstörelse av de underjordiska baserna, rörelser av en stor mängd människor förenade i protest mot orättvisor runt om i världen, nyhetsmedias reflektioner om detta, reaktionen av eliten, och en stor mängd andra faktorer finns där för er att beakta. Håll ert fokus på Avslöjandena på ett positivt och beslutsamt sätt och så händer det.

Inom kort infaller ytterligare en ”korrigering” av Gaias energiflöde, vilket kommer att tillåta ytterligare energier att riktas till hennes fördel. Ni kommer inte att kunna ignorera dess effekter, men det är inte av den konstgjorda typen och det finns ingen anledning till fruktan eller panik. Håll också ett vaksamt öga på händelser i er media, då det gäller hur de hanterar de många olika uppvisningarna som händer runt om i er värld. Det finns en subtil förskjutning av hur denna information presenteras. Det kommer att påverka hur de mycket större frågorna kommer att diskuteras inom en närma framtid och till slut fungera som en lyckta för förändringar i dessa affärer.

Vi tänker alltid på er i dessa sista ögonblick som leder fram till dessa stora förändringar i er värld. Vi är stolta att vara era bröder och systrar och skickar er vår kärlek.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012