We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, February 18, 2012

18 februari, 2012

Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren 

18 februari, 2012Hälsningar från Federationen:Idag talar vi om ett livgivande som händer på alla nivåer av er verklighet. Det är inte ett upplivande av tiden, vilket ni kanske tror sker. Ibland, så är det bara er uppfattning, och inte verkligheten för tiden självt. Vi talar istället om ett livgivande av vad som ligger bakom väven av er verklighet i er värld. Stora ljud kan höras i ert luftrum. De är verkliga, de händer, och de är den del av denna livgivande process. Det är nu helt klart för de vid makten att allt de har sett i sina tidsteknologier nu blir en verklighet runt omkring dem. Dessa ljud är en annan nivå av framskridande mot processen som kommer att införa de permanenta förändringarna som ni har väntat på. Dessa förändringar kommer dock inte i stora steg, utan de blir gradvisa och oförnekliga. 


Livgivande kommer också att påverka sättet på vilket kommunikation uppnås i er verklighet på alla nivåer. Ni kommer att känna mer och mer och behöver mindre och mindre att tala för att överföra en betydelse. Era teknologier som assisterar er i kommunikation undergår också förändringar på sitt sätt. En helt ny teknologi kommer snart att uttalas som kommer att påverka hur era radiovågor kommunicerar runt världen. 


Skapande i er fysiska verklighet via tankar har också påverkats av livgivandet. Tiden mellan skapandet av tankeformer och hur de visar upp sig i 3D verkligheten har blivit kortare så att ni nu kan manifestera dessa intentioner på en mycket mer effektiv skala. Dessa är några av de fördelar som finns inom existensen av högre dimensioner som nu kommer till er. 


Och när som dessa förändringar äger rum och ert kollektiva medvetande blir inställt till dem som naturligt och vardagligt kan vi också påbörja vår avslöjandeprocess. Mycket måste sättas i spel för att detta skall ske. Vi gör oss nu redo för nästa fas av vår planerade strategi för avslöjanden. Det inkluderar mycket mer än vad som kan förklaras här. Ni kan dock förvänta er en mer personlig anknytning till vår existens än vad ni har varit vana vid i det förgångna. Resten kommer att gå av sig självt. 


Förvänta er ett stort uttalande i de finansiella marknaderna som till en början kommer att förefalla att vara orelaterat till det som ni har följt. Det kommer till slut att visa sig vara ett skriande rop som påbörjar den första av många förändringar inom huvudområden av er verklighet i en kaskad av händelser, vilket kommer att bli normen under de kommande månaderna. 


Håll alltid ert hjärta och er kärlek längst fram. För dem framåt och så kommer de att ge tillbaka och nära och skydda er genom dessa prövande tider. Vi förblir alltid i beundran av er alla och era färdigheter. Vi är bara en tanke borta. 


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


 Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK

http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN


 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012