We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Wednesday, April 18, 2012

14:04:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  

April 14 , 2012Hälsningar från Federationen:


Det finns en storslagen känsla av hopp som utvecklas på er värld idag, då era kollektiva tankar fokuseras på arresteringarna av Illuminati och omstruktureringen av ert finansiella system. Detta sker som ämnat. Det utspelas över hela er värld på ett orkestrerat sätt som skulle överväldiga er i sin strategiska utveckling om ni kunde veta dess djup och bredd. Vi är här för att tala om det vi kan utan att riskera handlingarna som pågår och som ni kommer att se slutföras under de kommande veckorna.

Förbered er för stora rörelser av information över hela er glob som kommer att fokusera de som inte är inställda på vad ni har uppnått under hela denna tid. Detta kommer att bli nästa, och det hitintills största, massuppvaknandet av individer som har sovit igenom processen fram till nu. Denna information kommer från många källor, inkluderande er media, som till och med redan nu har börjat riva av sig kontrollen från Illuminati. Sanningen rullar nu över de som motsätter sig, och de som alltid har velat att denna information skall komma ut ser nu inga hinder för sitt agerande att göra så. Denna lilla bäck kommer nu att bli till en flodvåg av information som är en föregångare till avslöjandena.

I själva verket så har vi haft vår hand i uppskjutningen nyligen som skrevs om i nyheterna och det är nu helt klart att det inte kan bli fråga om repressalier från lösa militära operationer för vårt agerande i er värld. Medan skrämselprogandan kommer att få många att fokusera sig på kärnvapen och deras potentiella användande i terrorist aktiviteter så säger vi som vi alltid har rått, att det finns inget alls att frukta.

Er nation Island används som ett test fall inför införandet av finansiella strategier till gagn för er planet. Det skulle vara tillrådligt att följa deras framsteg i detta avseende, då det kommer att bli ödet av alla nationer inom en mycket kort tid. Vi har alltid sagt till er att en sådan handling aldrig skulle komma från de större länderna i världen, men de kommer att följa hack i häl när agerandet får sin dominoeffekt.

Tiden av tvivel har kommit till ett slut. Tiden av hopp har nu börjat. Nu kommer ni att börja se hur verkliga förändringar sker, kännbara och observerbara av alla. Dessa ting kommer så snabbt att era huvuden blir snurriga. Håll i er nu för början av början. Och då dessa förändringar kommer så kommer också Gaia att reagera inför ert hopp och er kärlek. Hon gör redan förändringar som kommer att gynna alla. Det finns ett antal fler stora jordskalv som kommer att infalla, alla med minimal skada på liv, då dessa förändringar fortsätter.

Vi är för alltid med er, vår familj. Vi ser framemot vår återförening och chansen att dela vår kärlek och spänning inför er framtid med er.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012