We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, October 28, 2012

26:10:2012

Galaktiska Federationen genom Himmelsvandraren


PORTUGUESE

26:10:2012

Hälsningar från Federationen:

I dag börjar vi med en uppläsning av händelser, som har lett till denna plats, denna tid, detta nu. Vi är här och vi har alltid guidat er igenom dessa tider. NI har förväntat er att saker och ting kommer, som ni bör. Tiden närmar sig det oundvikliga. Det finns mycket att göra på er värld och så lite tid för att göra det på.

Hela planeten har omgetts av ett plasmafält, vilket nyligen har aktiverats och agerar som att det innesluter de högre formerna av vibrationell energi medan det låter mörk, tyngre energi, och lägre vibrationer att försvinna obehindrat. När de väl är ute kan de inte komma tillbaka. Det är början på den slutliga fasen av renandet av er planet. En försening som höll detta från att hända tidigare var er rymdstation, som var i en omloppsbana alltför nära för att vara opåverkad av detta fält. En överenskommelse har gjort för att flytta omloppsbanan så att nätverket kan göras operationellt utan skadliga effekter på människor.

Då denna energi aktiveras så kommer ni att finna mindre och mindre inflytande från Illuminati över era dagliga liv. Till en börja med är detta inte påtagbart av massorna, men till slut kommer någon att ”testa situationen”, med en handling som är känd för att vara emot Illuminatis sätt, och när de gör så kommer de inte att finna något motstånd, vilket i annat fall skulle ha förväntats. Detta kommer att ge mod till andra att testa situationer tills att det blir helt klart att Illuminati, som ingen i själva verket kunde se eller urskilja som alltid var där, inte längre är där, eller om de är, så motsätter de sig inte agerandet som görs. Då denna kunskap blir mer utspritt så kommer mer och mer framsteg till godo för mänskligheten att börja ta form på er värld. Då detta sker, så kommer ni att se ett alltmer ökande av lavin av mänskligt skapade och ohindrade rörelser mot det ni alla önskar er – att frodas, att vara fria, att utforska, och att få och finna sanningen.

Det blir ett gradvis inträffande, men ändå inte alls gradvis för årtionden och tusentals år kommer torkas bort under ett kort ögonblick då ert folk inser att de för en fri existens obehindrade av kontrollen av de som söker att förslava er. Alla vetenskapsmän skapar teknologier till gagn för alla då dessa ting kommer fram till massorna och inte längre blir lagda på hyllan av de som inte vill att ni skall ha dem, då finansiella institutioner vänder sig till folkets behov och inte företag, då politikerna skapar rättvisa och representativa lagar för alla, sakta, men säkert, så kommer ni att se denna nya värld utvecklas.

Vår hand i detta har nästan varit osynlig, men vi har varit där. Vi har satt upp fältet för att förhindra att negativa energier cirkulerar runt er planet. Vi har tagit bort olika negativa utomjordliga grupper som har slagit läger på er värld med själviska mål, vi har förhindrat att andra raser kommer hit under den kritiska tiden av överföringen av energifält runt om och på er planet, och vi har guidat er genom denna process så att ni har förblivit informerade, inkopplade, motiverade, och medvetna om vad som händer på er värld.

Då dessa ting utvecklar sig och när som Illuminatis grepp blir svagare och svagare, så kommer ni att lära er er sanna historia och kommer att samla styrka från dess meddelande av hopp för er alla. Ni har faktiskt börjat se det redan då upptäckter av sedan länge förlorade civilisationer börjar komma fram i er nyhetsmedia. Och när allt detta sjunker in hos er som ett folk, och ni blir medvetna om den större bilden, både på er värld och utigenom universum, så kommer vi, med öppna armar, i kärlek och respekt för er resa. Denna process har redan påbörjats. Och vi övervakar så mycket mer å era vägnar.

Vad kan vara mer glädjerikt än en sammankomst av de som kommer att se hur dessa ting kommer till ett avslut. Och vi säger till er, se uppåt och så kommer vi att vara där med er, i kärlek och ömsesidig respekt. Vår ömsesidiga resa har gett oss stor glädje. 

Var i frid.

Kanaliserare: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012