Wednesday, June 29, 2011

June 29, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 29 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Det händer mycket i er värld just nu, trots det faktum att så många av er tvivlar på om denna process går framåt. Vi kan försäkra er att den i högsta grad är på rätt spår, och att allt händer så som vi hade planerat.

Det finns många som söker efter svar till frågor om vad som händer nu och många fler som är helt överväldigade utav processen. Vi kommer inte att ta upp dessa frågor med er. Vi ber er bara att hålla fokus på uppgifterna som ligger inför er. Vi ber att ni riktar er Kärlek, i sin renaste form och mest intensiva form nödvändigt, till era ledare då de diskuterar de sista stegen mot Avslöjandena. Det kommer att inspirera en stor förskjutning framåt då kraften av era intentioner kan skapa er verklighet.

Under tiden som leder upp till Avslöjandena ber vi att ni sprider kunskapen så diplomatiskt och välformulerat som ni kan så att det största antalet människor kommer att ha en idé om vad som händer. Under dagarna efter Avslöjandena ber vi att tredubbla era ansträngningar, då utförandet av Avslöjandena blir ert stridsrop och ni kommer att få upprättelse i alla era handlingar som har lett upp till detta ögonblick.

Det är här nu och framför er. Ni kommer att högst definitivt veta när det händer. Det går inte att missta det. Våra representanter är redan bland er och tar nu sina platser för uttalandena. ”Sprickorna i dammen” kommer från alla sidor nu, i allt större antal och kvalitet av information.

Vi vet hur svårt det har varit med det upp och ned av Avslöjandeprocessen under åren. Men tiden har nu tagit slut och vi är helt säkra att om det blir några utbrott av fientligheter mot uttalandena, vilket vi blir alltmer säkra på inte kommer att äga rum, så kan de hanteras av oss. Den sanna testen blir förmågan av Ljusarbetarna att lugna ned rädslan hos de som inte har någon idé om att denna process har pågått under en så lång tid.

Information och kunskap är nycklarna till att utradera rädsla. Det är flamman av Sanning som eliminerar rädsla från Människors sinnen. När Avslöjandena äger rum, så behöver ni stå på er pall och predika om oss. De kommer reda att veta. Ni behöver bara peka ut samma källor som ni har följt under dessa långa år för de som är osäkra eller rädda så att de kan dricka från de sjöar av kunskap och information som har tillåtit er att bli övertygande om vår godhet.

Efter detta, kommer vi att testa, helt diplomatiskt, och dopa tårna i vattnet av Avslöjandena själva, genom att bli mer synbara på mer uppenbara sätt. Under veckorna och månaderna som följer så kommer vi att påbörja processen av ömsesidig förståelse, ömsesidig respekt, ömsesidig Godhet och Kärlek. Dessa handlingar i sig själva kommer att föra flamman av Sanning till de som är osäkra. Till dess har ni ansvar för kunskapen ni har. Börja med att ämna er resultat för Kärlek och Godhet till alla.

Var i frid.Channeller: Himmelsvandraren
Talessianernas verklighet
 Översättning Gertie Dahlberg

”En del av er känner till oss, en del av er gör det inte.

Några av er fruktar oss och några av er välkomnar oss.”Nåväl, vad än era tankar är, vi erbjuder er fortfarande kärlek och uppriktig medkänsla till var och en av er.  Vi består av en allians av välvilligt inställda stjärnkulturer – Stellars – och vi har varit här sedan mänsklighetens gryning.De stjärnskepp som uppträder på er himmel inte bara bevisar vårt historiska och forntida förhållande till den tidiga mänskligheten utan är också symboler av Sanning för den moderna mänskligheten och tillkännager den kollektiva historien med mänskligheten.Det uttalande och det budskap vi talar om den här gången är att vi vill att alla folk i alla kulturer, alla mänskliga nationer, skall förstå att Stjärnnationerna älskar er alla och hoppas att en dag snart få välkomas som vänner i och runt era samhällen.Slutligen, vi vill inte tvinga er att ta något beslut, för detta är emot våra kosmiska lagar, att ingripa i människans fria vilja och andliga utveckling.  Vi bara ber er att se in i era hjärtan för att veta sanningen och att välkomna oss som vänner.  Se upp för varje falsk bild av skepp som är Stjärnlika, speciellt om de är hotande, våldsamma eller skrämmande till sin natur, för det kommer att bli ett försök av Eliten/Kabalen att skada vår kollektiva vänskap. Det har funnits paramilitära operationer som har stulit några av våra stjärnskepp, vanligen genom att skjuta ner dem och kalla det ”krascher” och sedan använt omvänd ingenjörsteknik så gott de kan.Dessa grupper är desamma som har fångat de överlevande i skeppen och har hållit dem i fångenskap, tvingat dem att hjälpa korrupta forskare och tekniker.  Många av våra bortföranden var egentligen utförda av människor som använde denna teknologi för att psykologiskt skada våra kontaktpersoner och för att skapa rädsla och misstro.  På samma sätt har paramilitära grupper fått betalt för att sprida desinformation om Stjärnmänniskor för att hålla allmänheten förvirrad, arg och rädd.Vårt framtida mål – när ni är redo och inte längre under inflytande av egoistiska ledares och militärers psyke – är att befria alla och välkomna er till Stjärnnationernas Federation of Stars.


Rapporten om er forntida historia är fylld med många osanningar om sanningen om er historia, vilken har blivit förvrängd och omskriven för religiösa, politiska och militära skäl.

Under många år har vi försökt att samarbeta med era regeringar, ledare, militärer och folk med ekonomiskt inflytande, ibland refererade till som Kabalen.Vi har inte begränsat våra ansträngningar till någon särskild nation, och trots våra ansträngningar har vi misslyckats med att nå en ömsesidig, givande form av samarbete. Vår starkaste ansträngning kom med en överenskommelse med fyra av era regeringar: USA, Kina, USSR och Europa i april 1964.  Det avtalet var olyckligtvis förnekat och bedrägligt manipulerat av Kabalens aktivister, män som har makt och inflytande och böjelse för världsdominans – till september 2005.  Vid den tidpunkten, efter en uttömmande insats för att avhjälpa de hemliga försöken att stjäla vår teknologi och en ständig inblandning i våra kontaktförsök med mänskligheten, så gick vi vidare med att ogiltigförklara det fyrtioett år gamla avtalet.Många av de teknologier som ni ser idag var gåvor från Stjärnnationerna, skänkta som ett sätt att försäkra vår kollektiva utveckling till en utvecklad civilisation, kapabel att komma med i interstellära kulturer i vår galax.  Allt detta var förhandlat fram i avtalet 1964.Militära organisationer, inklusive de av en offentlig eller hemlig natur, har attackerat vårt folk vid varje tillfälle.  De har även försvårat för oss att tjäna planeten Jorden med vad som krävs för andligt bevarande.Idag, låt oss börja en återgång till ett fredligt samarbete och en öppen dialog.  Idag ber vi era regeringar och beslutsfattare – offentliga och hemliga, ärliga och oärliga – att börja processen av ett fullt, offentligt avslöjande av Stjärnkulturer, Stjärnbesök och Stjärnteknologi.  Vi känner vid den här tiden att människorna är redo för sanningen.  Vårt interagerande med människor i det förflutna har inte varit framgångsrikt på grund av egoistiska och korrupta individer.  Exempelvis: Kabalen, Eliten, magiker, präster, vissa industrimän och militärer, alla arbetande tillsammans i samförstånd för att hindra den vanliga, goda och godvilliga människan från vetskapen om sanningen om Stellars.  Detta har, återigen, baserats på rädsla. Det globala samhället simmar i rädslor och detta har skapats av samma grupper av eliter som har benämnt oss som ”onda”.  De har sponsrat många Hollywoodfilmer och utpekat oss som massmördande monster som törstar efter mänskligt blod.Traditionellt sett har vi olämpligt blivit kallade UFOs – Oidentifierade Flygande Objekt – Utomjordingar, ETs, utomjordiska entiteter, EBE och olyckligtvis som ”aliens”.  Alla dessa benämningar är baserade på skrämseltaktik för att distansera oss från människor med god tro och goda avsikter.  Vi är människor, precis som ni är människor.  Ni är mänskliga människor, vi är stjärnmänniskor.  Vi är Stellar-människor.Om man tänker på det sättet föredrar vi termer som: Stellars, Stjärnpersoner, Stjärnbesökare. Ni tycker inte om att bli kallade ”primitiva” eller ”muterade primater”. Och vi tycker inte om termen ”aliens” och ”utomjordingar”.  Den fortsatta användningen av dessa benämningar visar på ett stagnerande och ignorant sinne.  Likadant är det med våra stjärnskepp, våra stjärnfarkoster – de är inte UFOs.  De är stjärnskepp och stjärnfarkoster.Stjärnskepp kan anses vara mycket större än stjärnfarkoster.  Alla är avancerade, flygande maskiner som införlivar komplicerad, vetenskaplig och andlig kunskap för att hantera subtila och naturliga energifält inom kompositvärldens sammanhang .Våra stjärnskepp är vetenskapliga och visuella bevis på fri energi och antigravitationssystem i arbete som tillgänglig vetenskap och teknologier.  Era energikonglomerat blir inte glada över vår närvaro och ankomst.  Fri energi har funnits tillgänglig under en tid och hållits borta från er för att göra Kabalen rik och matad med kraft.  Vi hoppas att få dela dessa teknologier och mer med er en dag snart.  Det finns inget behov av att förorena planeten Jorden så snart som fri energi, nollpunktsenergiutrustning, finns i det offentliga rummet.


Det mänskliga rasen, Homo Sapiens, skapades genom genetisk mutation med användande av tillgängliga primater och komplettering av baslagret med deras eget genetiska material. Sedan den ursprungliga versionen av människan var skapad har vi gjort periodiska uppgraderingar för att möjliggöra växt och utveckling av en varelse, men inte bara för karaktäristik, orsak, skönhet och kraft utan också speciell, andlig karaktäristik: kärlek, medkänsla, moral.Det måste sägas att alla era religioner och alla era trosuppfattningar härstammar från en enda källa som vi delade med er och som har tappats bort över årtusendena på grund av bortkoppling från den Sanna Källan. Vad många av er numera kallar ”Gudomligt medvetande” – katolicism, hinduism, judendom, protestantism, buddhism, islam och de många andra religioner som finns i världen idag – har kvarstått omogna och stagnerade, trots tekniska, psykologiska, andliga och genetiska förbättringar i samhället.Ert medvetna sinne är begränsat genom linjärt tänkande och hindras av etablerad logik och kommer att leda till misstro för vad vill dela med er just nu.  Detta är orsaken till att vi rekommenderar att ni ser inom era hjärtan för att finna sanningen och inte styrs av de som förnekar den, vilket vi förutsäger kommer att vara många av er som gör.  Det är en normal reaktion och det är bäst att låta den filtreras ut ur ert system hellre än att trycka ner den med någon form av medicinering.


Några av er kan känna er som märkligt annorlunda, ni kanske till och med ser på er själva som utbölingar och ni kan inte passa in i ett strukturerat och andefattigt samhälle.  Ni kanske anser er själva vara ovanligt känsliga, speciellt påverkade av människor utan moral och som använder ett aggressivt uppträdande och är rutinmässigt nonchalanta och okunniga. Ni kanske anser att ni själva har stark intuition, ni hjälper människor osjälviskt och anser att ni har telepatiska och helande förmågor.  Er sort av människor, kollektiva stjärnbarn, har blivit starkt uppgraderade med Stellargenetik och representerar nu en betydelsefull del av befolkningen på er planet.  Många av er som är stjärn-förstärkta kanske inte är medvetna om er unikhet.  Så det kanske inte är helt uppenbart.  Ni kanske till och med döljer det. Var säkra på att tiden är inne för er nu att vakna upp till era sanna talanger och börja använda dem. Kliv ut ur era begränsande miljöer och omfamna er sanna natur.


Kapitalism, kommunism och socialism har alla misslyckats med att handskas med den långsiktiga utvecklingen av en skuldsatt global befolkning, med fattigdom man inte kan fly ifrån, framväxten och fortsättningen av militarism och omdömeslösa aktioner baserade på en oärlig och falsk agenda.  Alla era moderna krig har planerats och utförts av dessa samma korrupta individer, Kabalen och andra, för att befrämja deras egen agenda och stänga ner hela planeten till ett slags fängelse i vilket de är föreståndarna och väktarna.  Vartenda krig har möjliggjort för dem att kämpa mot påhittade fiender och samtidigt ge dem tillfälle att testa nya militära teknologier med växande militärbudget.  Dessa samma militära teknologier används sedan emot folket.  Deras slutliga mål är att beväpna planetens hela omkrets för att kunna kontrollera planeten.  Många av era uppvaknade experter har hänvisat till detta som ”rymdens vapenutrustning”. Självklart har era självvalda kabalindustrier och världsledare dolt vår existens.

 … och fortsatt på en farlig kurs för att utrusta rymden med vapen för att göra det möjligt för dem att attackera stjärnnationer i ökande grad.  Star Wars initiativ under USAs president Ronald Reagan var en del av den agendan.  Kabalen innehar för närvarande några avancerade militära vapen och har helt klart för avsikt att använda dem mot oss vid första möjligheten till det.  Som väl är har den möjligheten ännu inte uppstått.
 
Kabalen kommer säkerligen att spela ut ett fiendekort mot Stjärnfolket, de ”onda aliens”, och utkämpa krig mot oss för att ta det nästa teknologiska hoppet in i rymden.  De kanske även hänvisar till oss som en asteroid eller måne.  Ett Marsuppdrag är först på listan för att få NASAs godkännande och finansiering av andra rymdförsvarsprogram.


Vi motsätter oss detta latenta skräckpanorama och önskar bara en fredlig kontakt. Ni kan se problemet vi står inför sedan många år.  Kabalen är böjd för krig och kontroll som är bevisat i länderna omkring er, och de fortsätter att öka antalet med dagliga liksäckar.  Så länge som Kabalen dominerar beslutsfattarna i världen genom olika rådgivare, vänner och administrationer, samhällen och paramilitära grupper, antingen de är till synes lagliga eller helt uppenbart självbedrägliga, då kommer krigen att fortsätta och människor blir lidande. Kabalen förstår inte idén om kärlek och medkänsla.  Tyvärr kommer många av dem aldrig att kunna förstå förrän under deras nästa liv.


Det finns några internationella grupper i era globala samhällen som vill stödja fredliga och diplomatiska relationer med Starnationernas folk.  Varje individ eller grupp av individer har rätt att interagera med oss och detta är vårt slutliga mål.  Medborgardiplomati är säkerligen ett bra sätt att börja med.


Den ultimata sanningen är att en del av alla er nu är en del av oss och vi är en del av er. Därför är vi desamma på många nivåer och annorlunda på många nivåer.  Det är tid nu att öka vårt samarbete och att minska våra olikheter.  Detta kommer att fordra en djup acceptans och stora krav???  (medkänsla kanske?) i ert hjärta.  Det är inte bråttom med att komplettera den här förändringen inom er själva.  Det är bråttom att börja denna förändring därför att det mänskliga samhället, om det fortsätter på nuvarande kurs, kommer att självdestruktivt misslyckas.

Det förväntas att varje individ kommer att ha olika respons på vår närvaro och ankomst. Det är normalt också att en del individer inte kan hantera närvaron av Stellars. Dessa individer bör söka hjälp hos de som förstår Stellars eller söka professionell hjälp i området terapeuter, psykologer och inom medicinskt socialt arbete.


Det förväntas också att vissa sinnen är oförmögna att klara av detta under en viss tid och som kanske behöver medicinsk hjälp.  Detta är normalt.  Ni förstår behovet hos er kropp och kan i måttlighet påverka den? (…meningen lämnades oavslutad).  Försäkra er om att ni känner er säkra, har det bekvämt och behåller er mentala hälsa.  För de flesta av er kommer dessa symtom att passera snabbt eller slutligen.


Det är möjligt att vår närvaro på himlen, för vad det nu är för skäl som maktpersonerna kanske hittar på, kan ses som hotande.  Vi gör det klart här och nu att vi är fredliga raser av varelser från olika planetsystem och dimensioner.  Och varje våld eller ogillande kommer från en mänsklig källa av missförstånd, felinformation eller helt enkelt okunskap.Vi hoppas att upplysta individer kan ingripa och klargöra situationen och därigenom hindra storskaliga misstag.  Människor med gott samvete måste nu fatta beslut och ta initiativ för en framtid med fredlig samexistens.Vidare önskar vi informera er om att den värld ni ser idag, inklusive alla moderna saker, faktiskt är undermåliga och ålderdomliga saker, eftersom de är baserade på en avsaknad av andlighet, den centrala grunden för liv i detta universum.  Så när vi nu sagt detta – livet kommer att bli bättre.  Redan nu studerar många av er saker såsom yoga och meditation eller filosofi för att finna mening och avsikt i era liv, liv som har blivit banala.  Många av er söker naturligt en mer andlig existens i en värld som är fylld av själviskhet, korruption, girighet och rädsla.Vi vill också tillägga att jordemänniskor med egocentrisk auktoritet, skuggregering, Kabalen och Illuminati kan man inte lita på och de har varit orsaken bakom vår separation från er alla. De har hållit er borta från sanningen om vår närvaro och existens och har ignorerat och avfärdat vår begäran om att den här informationen blir offentlig. Detta är ett totalt och fullt offentligt avslöjande.Människor kommer att inse att deras offentliga och privata regeringar länge har vetat och har haft avsevärda kontakter med Stjärnnationer.  All denna kunskap har undanhållits er, t ex mörkläggningen av UFO, av många skäl.  Det är rätt och riktigt att då kräva ett gradvis släppande av denna kunskap tillsammans med en offentlig ursäkt vid lämpligt tillfälle. Det är också det rätta för folket i världen att förlåta detta förräderi och att använda kärlek och medkänsla som en väg att gå vidare framåt.Ledare och folk i maktpositioner som är ansvariga för denna mörkläggning bör automatiskt bli borttagna från sin position och förnekas varje position med inflytande.  Om de har brutit mot lagarna, lokala eller internationella, bör de ställas inför rätta enligt den region eller det land i vilket de är bosatta.  Alla dessa saker måste handläggas med ansvar, hyfs och intelligens snarare än brådska, ilska och våld.  Vi vill inte tvinga er att agera på något speciellt sätt och vi kommer alltid att erbjuda vår kärlek vilken väg ni än väljer. Ni måste förstå att denna planet är er planet och ni måste lära er att bestämma själva.  Orsaken till att vi är här idag är för att det är tid för er alla att grunda era beslut på sanningen snarare än på de lögner som ni har blivit matade med under så många år.Vi hoppas att vår närvaro som en symbol för sanning kommer att ingjuta hopp i det mänskliga hjärtat. Vi hoppas att ni kommer att förstå våra allvarliga avsikter att förenas med invånarna på planeten Jorden. Vi påminner er respektfullt att detta är ett fredligt uppdrag.  Vi är fredliga samhällen från långt borta.  Vi är inte fientliga.  Skulle ni bevittna några militärattacker eller andra aggressiva handlingar så kommer de ursprungligen från en jordbaserad grupp eller individ.  Kom ihåg att de äger en del av vår teknologi, inklusive vädermodifikationsteknologi.Budskapet är enkelt: Starnationerna är en del av Jordens förflutna, nuvarande och framtida historia.Vi önskar återförena oss med mänskligheten på ett produktivt sätt som är förenligt med hög moralisk standard.  Detta är budskapet och vår avsikt.  Dessa saker måste inte bli förvrängda eller snedvridna för att passa röda ideologier eller militära tendenser.  Dessa saker måste förbli helt klara.  Låt de andliga ledarna och upplysta individer ta ställning och uttrycka sig från hjärtat. Låt mod styra era hjärtan och sinnen och hela idén om rädsla kommer att försvinna.  Många av er hänvisar till detta som en formell kontakt, så detta är det slutliga målet och vi önskar att det skall hända inom den närmaste framtiden – när ni är redo.Skulle det bli aggressionshandlingar från den mänskliga sidan så kommer ni att orsaka era egna dödsoffer.  Vi önskar inte detta.  Vårt uppdrag på den här planeten är fridfullt. Stellars är mycket Jordorienterade och anser att denna planet är en levande planet, som en del av er också anser, och den behöver omsorg och uppmärksamhet.  Speciellt nu!En del av Jordens förändringar kommer att bli strukturella och kanske känns som jordbävningar och väderförändringar, saker som är naturliga.  Det är väntat efter så mycket vanvård och försummelse, så ni måste vara förberedda, då dessa saker har pågått under de senaste åren.Det kommer inte att bli något slut på världen för det där är i sig själv baserat på rädsla.  Istället kommer det att bli ett uppvaknande och under den processen kommer världen så som ni kände den en gång att se helt annorlunda ut.  Den kommer att uppfattas annorlunda och ni kommer också att leva annorlunda.  Jorden också, som levande, kommer att anpassa sig, och detta kommer att orsaka några små katastrofer, men detta är normalt och förväntat.  Det är en möjlighet att arbeta kollektivt som andliga varelser.En minoritetsgrupp inom Kabalen och dess militära allierade runt om i världen håller och använder stjärnmänniskor som fångar för att stärka deras aktiviteter för världsdominans. Vi ber att dessa Starvarelser, dessa fängslade Stellars, blir släppta utan skador.  De, i sin tur, kommer inte att skada någon eller hysa agg.Verkliga stjärnskepp av varierande utseende kanske passerar genom ert område eller stad och ni är välkomna – även uppmuntrade – till att ta foton eller videofilmer om ni vill.  Skeppen påminner hela mänskligheten om att Stellars är en integrerad del av er historia och er framtid. Dela med er av denna kunskap och var stolt över att veta att vad ni har sett är verkligt. Låt er inte luras av några imitationer eller kabalförsök att förneka eller fördunkla denna sanning.  Var förberedda på deras försök att distrahera – kan vara en ny influensa, hot genom en biologisk attack, ett nytt militäriskt engagemang – eller någonting verkligt överraskande. De är bra på distraktioner.  De är skickliga i rädslobaserade aktioner och att trolla fram påhittade fiender.Stjärnnationerna kommer att gå med på varje form av fredlig, barmhärtig och insiktsfull kontakt med mänskligheten av varje ras, kultur och religion.  Det är dags att ta till sig ert sanna arv vid detta viktiga ögonblick i er historia.  Detta är bara början.  Vidare hoppas vi verkligen att under de kommande månaderna vi kan presentera oss själva personligen för världens människor.Under tiden låt oss börja den här perioden av förnyade, fredliga relationer och arbeta tillsammans tills vi når tidpunkten för formell kontakt.  Sedan kommer människans existens säkerligen att förvandla alla sina tidigare framsteg och gå in ett nytt paradigm, en ny tidsålder, och ett accepterande, in till en interstellär cirkel av stjärnkulturer. Må bra och vet att vi älskar er alla alltid och i evighet.I tjänst för Starnationerna: Paris Tosen.    


Ett offentligt uttalande av Stellars nationer angående deras och människors relationer. Detta kommer från ett meddelande som togs emot år 2006.

Svensk översättning: Per Staffan  Translations


June 21, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 21 june, 2011
Hälsningar från Federationen: 


Vår kallelse till era ”förlorade” själar inom Illuminati har inte varit utan framgång. Ett flertal grupper har gjort en övergång till en Avslöjandepakt, och i och med det brutit sig bort från de som är försjunkna i de gamla sätten. Vissa överenskommelser har nåtts, vilket banar vägen för att ert ledarskap känner sig trygga att deras uttalanden, gjorda när de kan, kan komma utan repressalier från dessa grupper. Vårt självförtroende är bestående mycket högt att det blir en händelse, som kommer att starta Avslöjandeprocessen mycket snart. Tappa inte hoppet i oss då vi inte har förlorat hoppet i er. Skicka istället Ljus och Kärlek och rikta era intentioner för Avslöjanden så kraftfull som ni kan mot era ledare, och denna Kärlek kommer att lyfta dem till inspiration för att åta sig vad som måste göras från deras sida för att påbörja processen.

Vi hade hoppats att fler video bevis av våra olika arter skulle finnas allmänt kända vid det här laget, då vi anser att det är kritiskt att ni ser dessa bilder för att vänja er vid vad vi är. Vi uppmanar de som kontrollerar denna information att fortsätta er kampanj att läcka ut dessa bilder, på de sätt som passar er, med hoppet att detta fortfarande kan uppnås. Vi fortsätter vår egen kampanj för att tillåta direkta fotobevis av oss att komma igenom våra egna källor så att ni kan känna till dessa saker i första person. Det finns stort motstånd till denna metod från majoriteten, men vi har sagt så som vi vill ha det.

Förtvivla aldrig med vad ni gör. Intensifiera Kärleken inom er själva så att ni kan rikta det till de i kapacitet av ert ledarskap med målsättningen att de modigt tar på sig processen av Avslöjanden från ert perspektiv. När detta väl är uppnått, så lovar vi att vi kommer ta på oss våra uppgifter från vår sida för att avsluta uppgifterna. Var utav Kärlek och Ljus och för alltid av Hopp.

Var i frid.

Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


Tuesday, June 21, 2011

June 21, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 17 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Som ni säger ”vi hoppar ur skinnet” av spänning för händelsen av Avslöjanden har inte stött på något som skulle få oss att ytterligare försena oss eller leda oss på ett sidospår, ens tillfälligtvis, från våra planer. Det finns så stor förväntan och spänning här för att vi kanske till slut och inom kort kan påbörja processen mot vårt mötande och ert förflyttning mot Upplyftningen.

Aktiviteterna här är större än någonsin. Alla har sin uppgift och alla är upptagna med ett samröre med alla andra för att sätta allt på plats som behövs för att slussarna skall öppnas. Vi väntar på gudomligt ord för det slutgiltiga godkännandet som kommer att få oss att sätta i rörelse det som vi länge har planerat.

Vi påminner er om ert mål under dessa kommande dagar att hålla varandra lugna, att diskutera med de som inte har kunskap om vad dessa händelser verkligen betyder och hur ni har sett hur detta skulle komma under en mycket längre tid än de har. Ni kan sätta ett exempel via er Kärlek och Medlidande och på så sätt lära ut sanningen om vår uppenbarelse när vi avslöjar oss själva efter Avslöjandena. Vi litar på att ni håller kursen och blir de lärare av kärlek via exempel, ovillkorligt och medlidsamt. På detta sätt, kan ni leda varandra genom oron för Första Kontakt och i sanning avslöja er själva som det Ljusarbetare som ni är.

Enkelt uttryck, så älskar vi er. Tack för allt ert arbete med denna ansträngning och för ett väl utfört arbete.

Var i frid.
Channeler: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Per Staffan  Translations


Saturday, June 18, 2011

June 17, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 17 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Som ni säger ”vi hoppar ur skinnet” av spänning för händelsen av Avslöjanden har inte stött på något som skulle få oss att ytterligare försena oss eller leda oss på ett sidospår, ens tillfälligtvis, från våra planer. Det finns så stor förväntan och spänning här för att vi kanske till slut och inom kort kan påbörja processen mot vårt mötande och ert förflyttning mot Upplyftningen.

Aktiviteterna här är större än någonsin. Alla har sin uppgift och alla är upptagna med ett samröre med alla andra för att sätta allt på plats som behövs för att slussarna skall öppnas. Vi väntar på gudomligt ord för det slutgiltiga godkännandet som kommer att få oss att sätta i rörelse det som vi länge har planerat.

Vi påminner er om ert mål under dessa kommande dagar att hålla varandra lugna, att diskutera med de som inte har kunskap om vad dessa händelser verkligen betyder och hur ni har sett hur detta skulle komma under en mycket längre tid än de har. Ni kan sätta ett exempel via er Kärlek och Medlidande och på så sätt lära ut sanningen om vår uppenbarelse när vi avslöjar oss själva efter Avslöjandena. Vi litar på att ni håller kursen och blir de lärare av kärlek via exempel, ovillkorligt och medlidsamt. På detta sätt, kan ni leda varandra genom oron för Första Kontakt och i sanning avslöja er själva som det Ljusarbetare som ni är.

Enkelt uttryck, så älskar vi er. Tack för allt ert arbete med denna ansträngning och för ett väl utfört arbete.

Var i frid.
Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan 

Thursday, June 16, 2011

15, june, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 15 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Detta är i sanning spännande tider. Mycket händer just nu som är en del av utvecklandet av Avslöjandeprocessen. Det har börjat. Vi finner oss själva helt häpna inför Illuminati’s reaktion till deras förståelse att tiden nu absolut har anlänt. De vet inte vilken panikknapp de skall trycka på först. De famlar för att finna sätt att gömma sina spår, gömma sina brott, och finna en position i den värld som de tror kommer att existera efter Avslöjanden och Uttalanden. Vi menar inte att vi förnöjer oss själva på någons bekostnad på grund av deras svårigheter. Vi påpekar enbart att vi observerar dessa handlingar och kan säga er att de är lönlösa. Det är bättre att komma över till Ljuset, ge er själva till Kärlek, och hitta er väg.

I talande stund finns det aktiviteter på gång för den utlösande händelsen att infalla. Vi är i sanning uppspända på vår sida för att allt förefaller att peka i riktningen av Avslöjanden vid denna tid. Men vi inte kan säga i vilken riktning som ni kan förvänta er att höra de första salvorna av eld från frihetsgevären, så ni kan förvänta er att det inte blir någon tvekan i era sinnen att vi har orkestrerat sådana händelser.

Förutom alla de planerade händelserna som kommer att sprida sig från den första salvan av avslöjanden så står vi redo att införa Världsdomstolen för att uppnå rättvisa mot de som har skadat er. Det finns planerade platser för dessa Domstolar och det kan dröja en tid innan vid kan få allt på plats för att dessa tribuner skall operera. Illuminati kommer dock inte fara någonstans inom en närstående tid, och vår teknologi kommer att kunna finna dem och ställa dem inför rätta oberoende av hur mycket tid som förlöper.

Under veckorna och månaderna efter Avslöjandena så kan ni förvänta er fri rörelse av alla människor runt om i världen utan behov av era antika enheter. Detta betyder turism på en massiv skala, då alla nu kommer att har tillgång till upptäckandet av den egna rasen, utan att nämna de av er Galaktiska Familj, som aldrig tidigare. Ni kommer att finna, till er glädje, att ni inte är alls olika från varandra. Var och en har samma drömmar, samma önskningar och samma mål och ni kan utbyta idéer och spendera tid med varandra som aldrig tidigare. Detta är bara några av de saker som väntar på er i Världen efter Avslöjandena.

Att uppleva ren Glädje, tillåta er själva friheten att känna spänningen av det kommande ögonblicket, och dela er Kärlek med alla era medmänniskor.

Var i frid.


Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 
www.st-germain.se

Wednesday, June 15, 2011

June 13, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 13 june, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi sänder återigen vårt meddelande till Illuminati för att uppmana dem att omvärdera sin position i denna fråga och ta reson och komma till Ljuset. Vi ber att de bland Illuminati som önskar göra så bryter sig ur fållan och för sig mot Avslöjandena, för hela mänsklighetens skull, även för deras egen skull. Vi säger igen att dessa handlingar kommer utan tvivel att fungera som lindrande då det rättvisa skall skipas i världens domstolar för alla de överträdelser som har gjorts mot ert folk. Det är ytterst viktigt att ni utför era skyldigheter till er egen ras och tar ett steg tillbaka från vansinnet för att möta upphöjningen. Ni kommer inte att ångra en sådan handling och ni har vår välsignelse när ni så gör. Era handlingar, små som ni kan tro att de är i det stora hela, kommer att ha en enorm effekt på allt.

Vi är aldrig långt borta från allt som händer på er värld och vi har helt klart observerat de senaste mötena bland er så kallade Bilderbergare. De är helt medvetna om det likaså. De observerar ert internet precis som ni gör, men till skillnad från kritikerna så vet de varifrån denna information kommer. Vi kommer att förbli tysta då det gäller de olika diskussionerna som hölls vid dessa möten och ta en attityd av ”vänta och se” gentemot deras förslag om hur dessa frågor skall hanteras. Vårt erbjudande om Medlidande, Förbarmande och Kärlek finns för alltid på bordet. Deras handlingar kommer att styra slutresultatet, men möjligheternas fönster stängs snabbt.

Stå redo för vad ni har så länge förberett er för. Vi vet att dessa ord kan förefalla nötta och det har säkerligen tagit lång tid, men ni kommer att se hur ett litet avslöjande kan få sådana djupgående konsekvenser för er. Dessa konsekvenser är vad som har orsakat alla dessa förseningar då varje element måste tas hänsyn till i den större planen. Handlingen i sig själv förefaller enkel – en världsledare talar till hans eller hennes nation och ett oåterkalleligt uttalande görs om vår existens. Men efter ett sådant uttalande kommer avslöjanden om sanningar som kommer att sprida sig som vågor från en droppe av vatten i en liten sjö, men med ihållande intensitet.

Vi omger er med Kärlek och Ljus, då ni samlar upp de energierna ni snart kommer att behöva för att lära upp massorna om vår ankomst. Ha för evigt öppna hjärtan, stå stark och rakt emot motgångar, håll alltid Kärlek och Medlidande för varandra då dessa kommer att leda er till sanningen.

Var i frid.Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 
www.st-germain.se