Friday, July 29, 2011

July 26, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 26 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi är tillbaka för att diskutera utvecklingar med er. Först vill vi säga att vi känner förminskningen av förtroendet hos många av er som har varit involverade i dessa frågor under en så lång tid. Det är lätt att förlora förtroendet och ganska förståeligt. Det är ibland mycket svårt för er att avgöra vad som är sanning och inte, särskilt för de som inte har fördelen att kommunicera direkt med oss. Använd ert hjärta för att urskilja Sanningen, hur vida vi är här, och om vad vi pratar om kommer att äga rum. Bara Ni kan urskilja sanningen om vad som händer. Bara Ni kan göra valet att fortsätta på er väg. Vi är med er i vilket fall som helst och processen kommer att äga rum i vilket fall som helst.

Det finns nu absolut en mer lugn energi som har lagt sig över er värld under de senaste dagarna och Illuminati försöken att störa blivit färre och färre. Vi har sett hur ett otal av undersåtarna till Illuminati vänder sig mot Ljuset, antingen på grund av en sann förståelse av processen eller på grund av ett erkännande att vedergällningar kommer. Denna attityd påminner om Nazisterna vid slutet av Andra Världskriget, då de insåg att de skulle stå till svars för vad sina hemskheter. Samma känsla invaderar nu Illuminati undersåtarna och fler och fler vägrar att arbeta för dem, med hopp om en viss nåd när rättegångarna startar.

Er planet är bokstavligen omgiven med skepp från alla hörn i Universum då alla vill ha en nära plats för att beskåda den största showen i galaxen. Er värld har under en mycket lång tid ansetts som en av de bästa spirituella skolorna i universum och ett inträde till detta Universitet har varit mycket eftersökt. Ni står ni vid randen till att ta ut examen, och ni intar en centralplats för familjen som har kommit från alla delar av universum för att närvara vid er skolavslutning.

Var medvetna om att om era ledare inte snart hanterar ett uttalande om Avslöjanden, så kommer vi att göra så å deras vägnar, då tiden för att acklimatisera er till förändringarna som är nödvändiga för upplyftningen blir kortare för varje dag. Ni kommer att bli presenterade Sanningen så att ni själva kan se. Ert arbete som Ljusarbetare kommer att bli att sprida budskapet så vitt och brett som möjligt så att alla kan få kunskap om Sanningen och skingra rädslan som oundvikligen följer från vårt avtäckande.

I det större tidsperspektivet, såsom ni ser det, så är detta bara en kort väntan innan processen kan påbörjas. Fortsätt att hålla fast vid er tro på oss, såsom vi gör med er. Fortsätt ert engagemang för Ljuset, till Kärlek, och till varandra. Ni är i sanning stora och mäktiga spirituella varelser.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


Sunday, July 24, 2011

July 22, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 22 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Intervallerna mellan möjligheter för att göra Avslöjande blir allt kortare för varje gång som vi passerar ett av dessa ögonblick. Då tiden vi har på oss för att acklimatisera er till Upplyftningen blir kortare, så blir också dessa intervaller det. Det finns nu en ny möjlighet som snart infaller. Om era ledare tar till vara på denna tillfällighet är helt upp till dem. De kan dock inte längre fortsätta att missa möjligheterna som ges dem av våra representanter som arbetar bland er.

Vi har sökt igenom hela er värld och mörkret blir kontinuerligt svagare då mer och mer Ljus täcker er värld från energikällor på alla sätt. Vi har upptäckt bara sporadiska fall då kemispår har använts, och likaså för väderförändrande teknologier och Illuminatis andra påhitt under de senaste veckorna. Vi tror att era ledare måste ta detta tillfälle i akt för att agera på ett lämpligt sätt och göra uttalandena för att föra er in i en ny ålder för er existens.

Världen kommer inte att förändras övernatt för er när detta uttalande görs. Det är bara en tröskel som måste passeras och ert erkännande att allt ertarbete, er tro på ert uppdrag av Kärlek, inte har varit förgäves. Mycket lite kommer att drastiskt förändras till en början med, men det blir allt större cirklar av förändringar som utvidgar sig från detta uttalande på alla nivåer.

Vi kommer att fortsätta att fokusera på stegen som leder till Avslöjandena, och låta andra ta hand om upplärningen angående denna stora händelse i mänsklighetens historia, er upplyftning tillsammans med Gaia, till de högre rikena av existens. Då det på senare tid har varit relativt tyst angående frågan om Avslöjandena så ser vi dock ett fönster i tiden som öppnar sig och önskar att ni preparerar ytterligare en gång till för denna möjlighet.

Vi känner till tröttheten från cykler av förberedande, spänning, förväntan och besvikelse då ni uppfattar det som skall hända som att det återigen inte händer. Det är dock oundvikligt. Det enda skillnaden är hur ni mäter tiden för att nå dit. Vi ser det som en nanosekund i storheten av tid, vilken har lett till detta ögonblick. Ni ser varje sekund som släpar sig förbi som timmar och dagar. Ni har blivit inställda från Illuminati att söka omedelbar tillfredsställelse för allt. Vi förstår dessa känslor. Men vi förstår och beundrar också er oerhörda uthållighet under de cykler ni har genomgått och er fortsatta tro på processen. Ni har vår yttersta respekt och ära.

Vi ärar er och ert uppdrag och står redo för att assistera när tiden kommer. Fortsätt att driva på för Avslöjandena genom Kärlek och menande tankeformer till dessa ledare som är kapabla att göra uttalandena, som kommer att föra er över tröskeln. Njut själva av processen, och fortsätt att älska varandra ovillkorligen.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


Friday, July 15, 2011

July 14, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 14 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi är tillbaka för att diskutera utvecklingar med er. Först vill vi säga att vi känner förminskningen av förtroendet hos många av er som har varit involverade i dessa frågor under en så lång tid. Det är lätt att förlora förtroendet och ganska förståeligt. Det är ibland mycket svårt för er att avgöra vad som är sanning och inte, särskilt för de som inte har fördelen att kommunicera direkt med oss. Använd ert hjärta för att urskilja Sanningen, hur vida vi är här, och om vad vi pratar om kommer att äga rum. Bara Ni kan urskilja sanningen om vad som händer. Bara Ni kan göra valet att fortsätta på er väg. Vi är med er i vilket fall som helst och processen kommer att äga rum i vilket fall som helst.

Det finns nu absolut en mer lugn energi som har lagt sig över er värld under de senaste dagarna och Illuminati försöken att störa blivit färre och färre. Vi har sett hur ett otal av undersåtarna till Illuminati vänder sig mot Ljuset, antingen på grund av en sann förståelse av processen eller på grund av ett erkännande att vedergällningar kommer. Denna attityd påminner om Nazisterna vid slutet av Andra Världskriget, då de insåg att de skulle stå till svars för vad sina hemskheter. Samma känsla invaderar nu Illuminati undersåtarna och fler och fler vägrar att arbeta för dem, med hopp om en viss nåd när rättegångarna startar.

Er planet är bokstavligen omgiven med skepp från alla hörn i Universum då alla vill ha en nära plats för att beskåda den största showen i galaxen. Er värld har under en mycket lång tid ansetts som en av de bästa spirituella skolorna i universum och ett inträde till detta Universitet har varit mycket eftersökt. Ni står ni vid randen till att ta ut examen, och ni intar en centralplats för familjen som har kommit från alla delar av universum för att närvara vid er skolavslutning.

Var medvetna om att om era ledare inte snart hanterar ett uttalande om Avslöjanden, så kommer vi att göra så å deras vägnar, då tiden för att acklimatisera er till förändringarna som är nödvändiga för upplyftningen blir kortare för varje dag. Ni kommer att bli presenterade Sanningen så att ni själva kan se. Ert arbete som Ljusarbetare kommer att bli att sprida budskapet så vitt och brett som möjligt så att alla kan få kunskap om Sanningen och skingra rädslan som oundvikligen följer från vårt avtäckande.

I det större tidsperspektivet, såsom ni ser det, så är detta bara en kort väntan innan processen kan påbörjas. Fortsätt att hålla fast vid er tro på oss, såsom vi gör med er. Fortsätt ert engagemang för Ljuset, till Kärlek, och till varandra. Ni är i sanning stora och mäktiga spirituella varelser.


Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan  Translations

Wednesday, July 6, 2011

July 6, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 6 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Vägen mot avslöjanden har varit en lång och arbetsam väg, full med motgångar och besvikelser för alla som är involverade. Vi kan känna er besvikelse då det också är vår besvikelse likväl. Precis så desperat som ni vill ha Avslöjandena så vill vi knyta kontakt med er på ett personligt plan så att vi kan dela de saker som vi kan ge till varandra i Kärlek och förståelse. I detta avseende måste ni förbli lika alerta som någonsin, då tiden har kommit så mycket närmare än ni kan tänka er.

Illuminati aktiviteterna minskar då fler och fler av deras undersåtar hoppar av från den vägen och mot det goda istället. Vi ser det största motståndet till denna förändring kommande ifrån de bland Illuminati som kontrollerar de underjordiska baserna spridda runt om i världen. De har levt i mer eller mindre en skyddad värld under många år, och har blivit alltmer bortkopplade från er på ytan och alltmer djärva i sitt tänkande att de är oövervinnliga. Det är med denna grupp som vi har de största svårigheterna. De som kontrollerar era pengar på ytan har en bättre kapacitet för att resonera och har visat detta nyligen då mer och mer eftergifter har gjorts till planen för Avslöjandena.

En ny våg av energi har nyligen nedkommit i er värld och orsakat smärre episoder av oro och rastlöshet hos er. Detta är ytterligare ett steg mot Upplyftningen som är en del av den Gudomliga Planen.

Er nyhetsmedia fortsätter att avleda er uppmärksamhet från de mycket underbara och ibland problematiska nyheterna runt om er värld, som är förbundna med våra meddelanden om Avslöjanden och Upplyftning. Det blir mer uppenbart för dem som börjar vakna upp. Det kommer inte att pågå i evighet, och ni kommer att se att då tiden närmar sig för Avslöjandena så kommer uppmärksamheten att fokuseras på relevanta frågor, till allas förvåning. Det kommer att vara en bland många tecken på att Avslöjandena äger rum. Det kommer att hända och vi kommer att glädjas när det sker.

För närvarande får ni fortsätta att fokusera er Kärlek och Intention på de som har makten att göra det och det kommer att påskynda processen som kommer att ge maximal säkerhet åt alla när Avslöjandena äger rum. När vi är förvissade om att vi har nått en sådan nivå så kommer det att utlöses handlingarna. Det är vår brinnande förhoppning att era ledare gör det först för att visa er villighet som ett folk att bli Kosmiska Medborgare.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Per Staffan  Translations