We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Wednesday, July 6, 2011

July 6, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 6 juli, 2011Hälsningar från Federationen:


Vägen mot avslöjanden har varit en lång och arbetsam väg, full med motgångar och besvikelser för alla som är involverade. Vi kan känna er besvikelse då det också är vår besvikelse likväl. Precis så desperat som ni vill ha Avslöjandena så vill vi knyta kontakt med er på ett personligt plan så att vi kan dela de saker som vi kan ge till varandra i Kärlek och förståelse. I detta avseende måste ni förbli lika alerta som någonsin, då tiden har kommit så mycket närmare än ni kan tänka er.

Illuminati aktiviteterna minskar då fler och fler av deras undersåtar hoppar av från den vägen och mot det goda istället. Vi ser det största motståndet till denna förändring kommande ifrån de bland Illuminati som kontrollerar de underjordiska baserna spridda runt om i världen. De har levt i mer eller mindre en skyddad värld under många år, och har blivit alltmer bortkopplade från er på ytan och alltmer djärva i sitt tänkande att de är oövervinnliga. Det är med denna grupp som vi har de största svårigheterna. De som kontrollerar era pengar på ytan har en bättre kapacitet för att resonera och har visat detta nyligen då mer och mer eftergifter har gjorts till planen för Avslöjandena.

En ny våg av energi har nyligen nedkommit i er värld och orsakat smärre episoder av oro och rastlöshet hos er. Detta är ytterligare ett steg mot Upplyftningen som är en del av den Gudomliga Planen.

Er nyhetsmedia fortsätter att avleda er uppmärksamhet från de mycket underbara och ibland problematiska nyheterna runt om er värld, som är förbundna med våra meddelanden om Avslöjanden och Upplyftning. Det blir mer uppenbart för dem som börjar vakna upp. Det kommer inte att pågå i evighet, och ni kommer att se att då tiden närmar sig för Avslöjandena så kommer uppmärksamheten att fokuseras på relevanta frågor, till allas förvåning. Det kommer att vara en bland många tecken på att Avslöjandena äger rum. Det kommer att hända och vi kommer att glädjas när det sker.

För närvarande får ni fortsätta att fokusera er Kärlek och Intention på de som har makten att göra det och det kommer att påskynda processen som kommer att ge maximal säkerhet åt alla när Avslöjandena äger rum. När vi är förvissade om att vi har nått en sådan nivå så kommer det att utlöses handlingarna. Det är vår brinnande förhoppning att era ledare gör det först för att visa er villighet som ett folk att bli Kosmiska Medborgare.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Per Staffan  Translations
No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012