Sunday, October 28, 2012

26:10:2012

Galaktiska Federationen genom Himmelsvandraren


PORTUGUESE

26:10:2012

Hälsningar från Federationen:

I dag börjar vi med en uppläsning av händelser, som har lett till denna plats, denna tid, detta nu. Vi är här och vi har alltid guidat er igenom dessa tider. NI har förväntat er att saker och ting kommer, som ni bör. Tiden närmar sig det oundvikliga. Det finns mycket att göra på er värld och så lite tid för att göra det på.

Hela planeten har omgetts av ett plasmafält, vilket nyligen har aktiverats och agerar som att det innesluter de högre formerna av vibrationell energi medan det låter mörk, tyngre energi, och lägre vibrationer att försvinna obehindrat. När de väl är ute kan de inte komma tillbaka. Det är början på den slutliga fasen av renandet av er planet. En försening som höll detta från att hända tidigare var er rymdstation, som var i en omloppsbana alltför nära för att vara opåverkad av detta fält. En överenskommelse har gjort för att flytta omloppsbanan så att nätverket kan göras operationellt utan skadliga effekter på människor.

Då denna energi aktiveras så kommer ni att finna mindre och mindre inflytande från Illuminati över era dagliga liv. Till en börja med är detta inte påtagbart av massorna, men till slut kommer någon att ”testa situationen”, med en handling som är känd för att vara emot Illuminatis sätt, och när de gör så kommer de inte att finna något motstånd, vilket i annat fall skulle ha förväntats. Detta kommer att ge mod till andra att testa situationer tills att det blir helt klart att Illuminati, som ingen i själva verket kunde se eller urskilja som alltid var där, inte längre är där, eller om de är, så motsätter de sig inte agerandet som görs. Då denna kunskap blir mer utspritt så kommer mer och mer framsteg till godo för mänskligheten att börja ta form på er värld. Då detta sker, så kommer ni att se ett alltmer ökande av lavin av mänskligt skapade och ohindrade rörelser mot det ni alla önskar er – att frodas, att vara fria, att utforska, och att få och finna sanningen.

Det blir ett gradvis inträffande, men ändå inte alls gradvis för årtionden och tusentals år kommer torkas bort under ett kort ögonblick då ert folk inser att de för en fri existens obehindrade av kontrollen av de som söker att förslava er. Alla vetenskapsmän skapar teknologier till gagn för alla då dessa ting kommer fram till massorna och inte längre blir lagda på hyllan av de som inte vill att ni skall ha dem, då finansiella institutioner vänder sig till folkets behov och inte företag, då politikerna skapar rättvisa och representativa lagar för alla, sakta, men säkert, så kommer ni att se denna nya värld utvecklas.

Vår hand i detta har nästan varit osynlig, men vi har varit där. Vi har satt upp fältet för att förhindra att negativa energier cirkulerar runt er planet. Vi har tagit bort olika negativa utomjordliga grupper som har slagit läger på er värld med själviska mål, vi har förhindrat att andra raser kommer hit under den kritiska tiden av överföringen av energifält runt om och på er planet, och vi har guidat er genom denna process så att ni har förblivit informerade, inkopplade, motiverade, och medvetna om vad som händer på er värld.

Då dessa ting utvecklar sig och när som Illuminatis grepp blir svagare och svagare, så kommer ni att lära er er sanna historia och kommer att samla styrka från dess meddelande av hopp för er alla. Ni har faktiskt börjat se det redan då upptäckter av sedan länge förlorade civilisationer börjar komma fram i er nyhetsmedia. Och när allt detta sjunker in hos er som ett folk, och ni blir medvetna om den större bilden, både på er värld och utigenom universum, så kommer vi, med öppna armar, i kärlek och respekt för er resa. Denna process har redan påbörjats. Och vi övervakar så mycket mer å era vägnar.

Vad kan vara mer glädjerikt än en sammankomst av de som kommer att se hur dessa ting kommer till ett avslut. Och vi säger till er, se uppåt och så kommer vi att vara där med er, i kärlek och ömsesidig respekt. Vår ömsesidiga resa har gett oss stor glädje. 

Var i frid.

Kanaliserare: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Monday, July 23, 2012

21:07:2012


Galaktiska Federationen genom Himmelsvandraren


PORTUGUESE
21:07:2012


Hälsningar från Federationen:


Trots att ni kanske inte tror det så är det mycket som händer i er värld gentemot resultaten som den gudomliga planen har förutsett mycket länge. Vi är här för att följa med er i dessa tider av tvivel och hjälpa till med ert uppdrag. Vi förstår svårigheten med er minnesförlust av vem ni verkligen är och var ni kom ifrån har fört med sig för er. Vi bryr oss och vi är här. Medan ni kanske inte förstår alla händelser och icke-händelser som har spelats ut på världsscenen, säger vi till er att allt fortsätter i enlighet med planen som bestämdes för länge sedan och ni är alla på rätt kurs.


Rapporter kommer snart i era media om ett stort skifte i energimönstren i er värld som har blivit mätta och observerade av era vetenskapsmän. Dessa skiften är del av den allt bredare expansionen av energin som lyfter er värld ut ur dess hinder. Ägna särskild uppmärksamhet till hur graden av dessa skiften har uppmärksammats och ni kommer att förstå de massiva effekter denna energi har på er värld idag.


Som vi alltid talat om för er kommer inte förändringarna ni ser i er värld att se ut som en Hollywoodfilm, men som en gradvis uppsättning av omständigheter som kulminerar i den önskade förändring som planen strävar efter att åstadkomma. Ni förväntade er att se massiva förändringar i strukturerna av era regeringar, banker och affärsområden, men denna förvirrade värld har varit alldeles för mycket för ert folk att hantera. Dessa förändringar, såsom alla nödvändiga förändringar, är gradvisa till sin natur och ibland ej förnimbara först. Ändå, är de här och på gång. Har ni inte märkt det subtila men mycket kraftfulla skifte i varseblivningen hos ert folk då det gäller bankkartellerna? Har ni inte bevittnat bromsandet av Gaias naturkatastrofer? Har ni inte känt skiftet i tron på världsledare gentemot de frågor och händelser som är människoorienterade och inte enbart fördelaktigt för företagsintressen? Dessa subtila förändringar är vad bakom-scenen-scenerierna rör sig mot och överenskommelser och händelser har handlat om.


Nyligen har vi mötts igen på en galaktisk skala för att bedöma vart vi har kommit i processen och vad som måste göras ytterligare för att gå vidare mot de oundvikliga mål som är planens önskan. Detta möte som ännu en gång ägde rum på ett av våra stora rymdskepp, har lett till en ganska intressant samstämmighet om vår gemensamma situation. Detta möte inkluderade delegater från er värld och också representanter för Federationen. Ert folk hördes och era känslor övervägdes främst i samstämmigheten. Vi har på allvar påbörjat de första av stegen av denna samstämmighet. Ni kommer att se detta första steg i formen av vår överväldigande närvaro på er himmel under de kommande dagarna. Det första framsteget av den stora agendan pågår.


Ert folk har börjat skiftet mot att förstå Illuminatis grepp på världen. Dessa som fortfarande har makten som har möjlighet att sätta stopp för detta har insett att vägen är klar för dem att fortsätta och att motståndet från de hemliga har minskat till den grad som berättigar handling nu. Med dessa djärva steg av era egna hjältar och den första som tas utav oss i en serie steg i denna nästa fas i planen, hoppas vi att höja energin i er värld tillräckligt för att uppnå nästa nivå och genomföra nästa fas som är nödvändigt för målet.


Ni är extraordinära människor. Ni har studerat hårt och länge för detta, den största av de galaktiska andliga skolorna, och är på väg att ta examen från de liknande Harvards inlärningslektioner. Era tjänster behövs i högsta grad över hela universum och ni kommer att mötas med öppna armar och stor vördnad för vilka ni är och vad ni har åstadkommit. Förbli i kärlek och beslutsamhet för ett positivt resultat. Vi kommer, i utbyte, att alltid förbli i vördnad för era förmågor, era talanger och er råa andliga styrka.


Var i frid.
Kanaliserare: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Anita Ericsson

Wednesday, April 18, 2012

14:04:2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  

April 14 , 2012Hälsningar från Federationen:


Det finns en storslagen känsla av hopp som utvecklas på er värld idag, då era kollektiva tankar fokuseras på arresteringarna av Illuminati och omstruktureringen av ert finansiella system. Detta sker som ämnat. Det utspelas över hela er värld på ett orkestrerat sätt som skulle överväldiga er i sin strategiska utveckling om ni kunde veta dess djup och bredd. Vi är här för att tala om det vi kan utan att riskera handlingarna som pågår och som ni kommer att se slutföras under de kommande veckorna.

Förbered er för stora rörelser av information över hela er glob som kommer att fokusera de som inte är inställda på vad ni har uppnått under hela denna tid. Detta kommer att bli nästa, och det hitintills största, massuppvaknandet av individer som har sovit igenom processen fram till nu. Denna information kommer från många källor, inkluderande er media, som till och med redan nu har börjat riva av sig kontrollen från Illuminati. Sanningen rullar nu över de som motsätter sig, och de som alltid har velat att denna information skall komma ut ser nu inga hinder för sitt agerande att göra så. Denna lilla bäck kommer nu att bli till en flodvåg av information som är en föregångare till avslöjandena.

I själva verket så har vi haft vår hand i uppskjutningen nyligen som skrevs om i nyheterna och det är nu helt klart att det inte kan bli fråga om repressalier från lösa militära operationer för vårt agerande i er värld. Medan skrämselprogandan kommer att få många att fokusera sig på kärnvapen och deras potentiella användande i terrorist aktiviteter så säger vi som vi alltid har rått, att det finns inget alls att frukta.

Er nation Island används som ett test fall inför införandet av finansiella strategier till gagn för er planet. Det skulle vara tillrådligt att följa deras framsteg i detta avseende, då det kommer att bli ödet av alla nationer inom en mycket kort tid. Vi har alltid sagt till er att en sådan handling aldrig skulle komma från de större länderna i världen, men de kommer att följa hack i häl när agerandet får sin dominoeffekt.

Tiden av tvivel har kommit till ett slut. Tiden av hopp har nu börjat. Nu kommer ni att börja se hur verkliga förändringar sker, kännbara och observerbara av alla. Dessa ting kommer så snabbt att era huvuden blir snurriga. Håll i er nu för början av början. Och då dessa förändringar kommer så kommer också Gaia att reagera inför ert hopp och er kärlek. Hon gör redan förändringar som kommer att gynna alla. Det finns ett antal fler stora jordskalv som kommer att infalla, alla med minimal skada på liv, då dessa förändringar fortsätter.

Vi är för alltid med er, vår familj. Vi ser framemot vår återförening och chansen att dela vår kärlek och spänning inför er framtid med er.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


Monday, March 26, 2012

25.03.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  Mars 25, 2011Hälsningar från Federationen:
Låt oss börja med att er värld inom kort kommer att undergå förändringar som kommer att lägga den i linje med er uppstigningsprocess. Gaia har skickat hennes meddelande till Skaparen att hon är redo. Hon, och vi alla, väntar ängsligt på svaret. Det är ingen liten sak. Svaret från Skaparen kan vara det ”gröna ljuset” vilket tillåter oss att gå framåt med avslöjandena. Våra hjärtan är därför vända mot Skaparen vid denna tid då vi väntar på ord om hur och när vi går framåt.

Detta meddelande från Gaia är hennes försäkran att hon är redo för nästa steg och vill gå vidare. Det är också hennes bedömning att alla levande varelser, som tar näring från henne, är någorlunda väl förbereda för nästa fas. Denna bedömning är mycket viktig, för utan den skulle inte Skaparen kunna se att en sådan position är möjlig. Vi har därför kollektivt fört oss in i en mycket viktig fas av processen och en som ger oss oändlig spänning inför möjligheterna inför oss.

Många har vänt sig bort från denna process då den har setts dra ut på tiden och detta används som bevis på att det var aldrig menat så från början. Detta kommer att ändras i och med Skaparens svar och vi är relativt uppspända och tror att tiden nu är kommen. Kallelsen från Federationen har gått ut till alla system i kosmos och än mer besökare är nu på väg hit för att observera denna nästa fas av aktiviteter. I det avseendet så kan ni förvänta er att en ny ”Norsk spiral” inträffar då fler dimensionella varelser anländer under de kommande veckorna.

Många spännande saker är nu planerade under dagarna och veckorna inför oss. Då förändringarna fortsätter med era världsliga regeringar och er nyhetsmedia, med betoning på era finansiella institutioner, så kommer ni att mer och mer se en villighet att öppet diskutera vad som tills nu har varit ”en 800 pund gorilla i rummet”. Ni kommer att höra uttalanden då politiker och media personligheter öppet börjar tala om Illuminati och deras roll i er värld och vad som måste göras för att ta tillbaka världen till folket.

En ny ”upptäckt” kommer att avslöjas till folket angående den djupaste underjordiska grottan som hitintills hittats, vilket är en informations läcka angående en av ingångarna till en värld som innehåller varelser som ni har kallat Agartier. Det kommer att sätta scenen om nödvändigt för framtida avslöjanden om dessa varelser och deras roll här.

Kom ihåg att då dessa frågor utvecklar sig, så gör det så i en specifik ordning av en specifik anledning som är förbunden med en mycket större plan än vi kan avslöja för er nu. Men då dessa bitar faller på plats så blir de självutlösande. Och när dominon faller så kommer de att falla snabbt och utan några tvivel från er sida. Det blir inga gissningar involverade vid den tiden.

Lugna era sinnen så att vi kan tala med er. Öppna era hjärtan så att ni kan höra varandra. Var i ögonblicket och var djärva i ert kallande. Vi är med er och vi är ni.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


Thursday, March 15, 2012

14 mars, 2012 Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren 
14 mars, 2012Hälsningar från Federationen:Vad mer kan vi säga om allt som händer på er planet idag. Vi har berättat om dessa kommande utvecklingar och hur de kommer att komma i snabb följd. Ni börjar bara nu att se dominoeffekten av allt som kommer att hända. 

Saturday, February 18, 2012

18 februari, 2012

Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren 

18 februari, 2012


Hälsningar från Federationen:Idag talar vi om ett livgivande som händer på alla nivåer av er verklighet. Det är inte ett upplivande av tiden, vilket ni kanske tror sker. Ibland, så är det bara er uppfattning, och inte verkligheten för tiden självt. Vi talar istället om ett livgivande av vad som ligger bakom väven av er verklighet i er värld. 

18 februari, 2012

Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren 

18 februari, 2012Hälsningar från Federationen:Idag talar vi om ett livgivande som händer på alla nivåer av er verklighet. Det är inte ett upplivande av tiden, vilket ni kanske tror sker. Ibland, så är det bara er uppfattning, och inte verkligheten för tiden självt. Vi talar istället om ett livgivande av vad som ligger bakom väven av er verklighet i er värld. 

Thursday, January 12, 2012

12:01:2012
The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  Januari 12, 2012Hälsningar från Federationen:


Vad som måste hända diskuteras nu på de högsta av nivåer inom era regeringar i världen, bakom lyckta dörrar och genom sändebud till olika andra regeringar runt om i världen. Då tiden närmar sig för det oundvikliga så ser era ledare att de inte kan stoppa floden av avslöjanden som sveper över er planet. De vet att de antingen kommer att svepas bort av denna flod eller så måste de besluta sig för att ta kontroll och göra avslöjandena till sin egen affär. Deras förmåga att famla i denna fråga förvånar till och med oss då vi ser hur de inbördes kämpar för en gemensam ståndpunkt. När detta har nåtts så backar naturligtvis någon och processen startar om igen. Vi väntar i bakgrunden på vad som måste göras, om det nu inte skall göras av ert eget folk.


Nyheter kommer inom kort nå er angående en ”ny” vetenskaplig utveckling inom området som ni kallar nollpunktsenergi. Det kommer att lanseras som teoretiskt, men i själva verket så är det en fungerande modell av en verklig energienhet som skapades för länge sedan och som inte förrän nu framställs. Det blir intressanta utvecklingar inom ert lagområde som gäller patent skydd. ”Nyheterna” om detta genombrott kommer att noga övervakas av dessa vid positioner att för att avgöra vilken typ av effekt som ett sådant avslöjande har på folket som helhet.


Ni har lagt märke till en viss minskning av synbara skepp på senare tid även om de som har visat upp sig och kommit in bland era nyheter har varit mer spektakulära. Detta kommer nu att förändras. Vi är nu i ett annat steg av Avslöjandeprocessen och då uppenbarelserna av våra skepp kommer att vara mer uttalade.


Ett stort möte med alla delarna av Federationen har nyligen hållits. Det var en stor händelse, inte bara då det gäller antal utan också i betydelse. Det var det slutliga förberedande mötet med alla som är involverade för att gå igenom alla detaljer då det gäller de kommande händelserna, inklusive politiska, sociala, religiösa, känslomässiga, mentala och fysiska innebörder av Avslöjandena. Detta möte hölls ombord ett av våra storslagna moderskepp, en levande maskin så stor att det går utanför er förmåga att förstå dess konstruktion. Även om den fysiska karaktären av mötet inte i själva verket var nödvändigt för denna process, då vi telepatiskt redan har diskuterat mycket av dessa frågor, då och då, så kommer vi samman fysiskt för att bättre lösa frågor som bäst hanteras på detta sätt. Bland de som var närvarande fanns människor som uttryckte sina åsikter angående kommande händelser och vars åsikter var högt värdesatta.


Även om ni har plågats av många motgångar under åren så är vi uppspända angående förutsättningarna för de kommande månaderna och vad de har i väntan för oss. Förmå er själva att återigen känna spänning inför de tider som ni har valt att leva i och sättet på vilket ni har vaknat upp till sanningen. Era tankar skapar vågor som kommer att fungera som lyktor för sanningen och denna sanning kommer att på ett kraftigt sätt komma åter till er.
Var i frid,

Channeller: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Per Staffan 


 Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN


 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
Wednesday, January 4, 2012

04:01:2012


Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren

4 januari, 2012

Hälsningar från Federationen:

Mycket är på gång, som man säger, i er värld idag. Håll er alerta inför möjligheten att det som förefaller att vara av Ljuset kanske inte är så och de som förefaller att tjäna Illuminati kanske kommer att överraska er. Vi har utökat vårt skydd till de som har störst behov av det vid denna tid och har stoppat enorma ansträngningar från Illuminati att starta en stor konflikt i civilisationens vagga. Vi kan inte tillåta att detta händer då det måste gå framåt enligt planerna mot det oundvikliga.

I våra råd, så har vi fört samman de människor vi har varit i kontakt med genom olika delar av Federationen för att diskutera deras åsikter om hur man bäst närmar sig de olika situationerna och frågorna som sysselsätter era Ljusarbetare idag. De har gett oss sin kunskap och tankar och vi har assimilerat dessa in i vår egen övergripande plan.

Många av era ledare inom politik har blivit missledda att tro att de har en ”biljett till räddningsbåten” när sluttiderna, som de har blivit ledda att tro, infaller. Ingen har informerat dem att deras tillflyktsorter är förstörda så de fortsätter att fatta lagar som är destruktiva för deras egna familjer lyckligt ovetande om att konsekvenserna av deras handlingar blir personliga. De tror felaktigt att de har någonstans att ta vägen. När de får reda på faktum att de kommer att skulle lida tillsammans med massorna så kommer deras häpnad över bedrägeriet mot dem att riktas mot de som skapade det och ni kommer att se upplösandet av mycket av de felaktigheter som startades av precis denna grupp av människor.

Intensiteten av det drama som utvecklar sig på er värld kommer att öka exponentiellt under de kommande månaderna. Det ni tyckte var oerhörda avslöjanden idag kommer att vara småsmulor jämfört med vad som händer i morgon, både i fråga om magnitud av händelser och intensiteten av konsekvenserna. Saker och ting rullas nu ut med en aldrig tidigare skådad hastighet och allt i enlighet med planen.

Vi diskuterar fortfarande ibland oss själva de olika teknologierna som skall frigöras till er vid Avslöjandena och i vilken ordning som de skall avslöjas. Medan detta kan ses som en liten fråga för en del av er så är det ytterst viktigt att förstå hur de olika teknologierna vi har är förbundna och hur de i slutändan påverkar er. Om vi skall avslöja teknologierna som ger er tillgång till de Akashiska arkiven innan vi avslöjar enheter för teleportation eller i samband med replikeringsmaskiner är inga lätta beslut. Som vi tidigare har sagt vid många tillfällen så är det som är planerat för er gjort så till sista detalj och av anledningar som till största delen bara blir uppenbara efter Avslöjandena.

Vi säger till er, bli upprymda, var i Ljus och Glädje, för ni alla förtjänar dessa känslor. Vi är för evigt imponerade av er förmåga att komma tillbaka från de mörkaste av platser dit er dimensionella verklighet har tagit er. Det är en bragd värdig er plats bland oss. NI är för oss kungliga. Ni är kärt hållna av oss tack vare er ödmjukhet i detta avseende. Vi önskar er bara Kärlek och Glädje då ni väntar på dessa sista ögonblick innan det oundvikliga.

Var i frid,Channeller: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan 

 Translations
 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
  http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK

Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian and English-Indonesian for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.