Monday, March 26, 2012

25.03.2012


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  Mars 25, 2011Hälsningar från Federationen:
Låt oss börja med att er värld inom kort kommer att undergå förändringar som kommer att lägga den i linje med er uppstigningsprocess. Gaia har skickat hennes meddelande till Skaparen att hon är redo. Hon, och vi alla, väntar ängsligt på svaret. Det är ingen liten sak. Svaret från Skaparen kan vara det ”gröna ljuset” vilket tillåter oss att gå framåt med avslöjandena. Våra hjärtan är därför vända mot Skaparen vid denna tid då vi väntar på ord om hur och när vi går framåt.

Detta meddelande från Gaia är hennes försäkran att hon är redo för nästa steg och vill gå vidare. Det är också hennes bedömning att alla levande varelser, som tar näring från henne, är någorlunda väl förbereda för nästa fas. Denna bedömning är mycket viktig, för utan den skulle inte Skaparen kunna se att en sådan position är möjlig. Vi har därför kollektivt fört oss in i en mycket viktig fas av processen och en som ger oss oändlig spänning inför möjligheterna inför oss.

Många har vänt sig bort från denna process då den har setts dra ut på tiden och detta används som bevis på att det var aldrig menat så från början. Detta kommer att ändras i och med Skaparens svar och vi är relativt uppspända och tror att tiden nu är kommen. Kallelsen från Federationen har gått ut till alla system i kosmos och än mer besökare är nu på väg hit för att observera denna nästa fas av aktiviteter. I det avseendet så kan ni förvänta er att en ny ”Norsk spiral” inträffar då fler dimensionella varelser anländer under de kommande veckorna.

Många spännande saker är nu planerade under dagarna och veckorna inför oss. Då förändringarna fortsätter med era världsliga regeringar och er nyhetsmedia, med betoning på era finansiella institutioner, så kommer ni att mer och mer se en villighet att öppet diskutera vad som tills nu har varit ”en 800 pund gorilla i rummet”. Ni kommer att höra uttalanden då politiker och media personligheter öppet börjar tala om Illuminati och deras roll i er värld och vad som måste göras för att ta tillbaka världen till folket.

En ny ”upptäckt” kommer att avslöjas till folket angående den djupaste underjordiska grottan som hitintills hittats, vilket är en informations läcka angående en av ingångarna till en värld som innehåller varelser som ni har kallat Agartier. Det kommer att sätta scenen om nödvändigt för framtida avslöjanden om dessa varelser och deras roll här.

Kom ihåg att då dessa frågor utvecklar sig, så gör det så i en specifik ordning av en specifik anledning som är förbunden med en mycket större plan än vi kan avslöja för er nu. Men då dessa bitar faller på plats så blir de självutlösande. Och när dominon faller så kommer de att falla snabbt och utan några tvivel från er sida. Det blir inga gissningar involverade vid den tiden.

Lugna era sinnen så att vi kan tala med er. Öppna era hjärtan så att ni kan höra varandra. Var i ögonblicket och var djärva i ert kallande. Vi är med er och vi är ni.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


No comments:

Post a Comment