Thursday, March 15, 2012

14 mars, 2012 Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren 
14 mars, 2012Hälsningar från Federationen:Vad mer kan vi säga om allt som händer på er planet idag. Vi har berättat om dessa kommande utvecklingar och hur de kommer att komma i snabb följd. Ni börjar bara nu att se dominoeffekten av allt som kommer att hända. 


Inom kort kommer ledare av många nationer att träffas igen för att i hemlighet diskutera frågan om avslöjanden, vilken har lagts på hyllan för inte länge sedan för att ta hand om andra frågor och händelser som ansågs mer pressande av dessa individer och deras nationella intressen. Avslöjanden är nu dock återigen vid framkanten och kommer att diskuteras mer aggressivt bland dessa deltagare. Vi tror dock inte att deras handlande kommer att innebära några förändringar, då vi har sett hur de har dragit fötterna efter sig i det förgångna. Fler frågor av vikt har fört dem till förhandlingsbordet igen.


En av dessa frågor är upptäckten av oregelbundenheter runt omkring solen, vilka inte kan förklaras av era vetenskapsmän. I maktens korridorer så uppfattas det som ett direkt tecken på en intervenering från den Galaktiska Federationen i jordliga frågor på ett mer direkt sätt, så frågan har blivit varm igen. 


En annan fråga som har uppstått är den direkta kontakten som Federationen har gjort med tredjevärlden länder, vilket har orsakat stora bekymmer hos Illuminati. De ser detta som ett maktskifte, och kombinerat med deras förlust av position och styrka i de finansiella marknaderna, och den annalkande stormen av ett väl organiserat och kraftfullt motstånd mot dem från runt omkring globen så är de nu panikslagna i deras annars metodiska sätt för att iscensätta deras ”slutspel” för att skapa en världsregering. 


Ni har mycket att se framemot under dessa kommande dagar då fler och fler dominos kommer att falla mycket snabbare och i accelererande takt. Ni börjar redan se hur lyckan vänder på den finansiella fronten. Detta kommer snabbt att följas av nyhetsmedia, där många kommer att börja betala för sina brott och många fler kommer att vända sig mot öppen, ärlig och undersökande rapportering. Detta kommer i sin tur att följas av ett agerande att städa upp bland er politiska ledare och hur de som medvetet har börjat vakna upp inom maktens korridorer i era många regeringar träder nu fram för att rätta till deras roller som förtroendemän i ert samhälle. 


Detta är en tid när rättvisa kommer att skipas och hopplöshet kastas åt sidan. Ni håller på att bli, och det är något att skåda. Vi ser denna process med stor förvåning, och kan inte dölja vår egen spänning över vad som kommer till alla och till gagn för hela universum. 


Mer definitiva bevis för er på vår existens är på gång och mer om detta kommer att avslöjas under de kommande veckorna. Ni kan naturligtvis förvänta er allt fler uppvisningar från runt om globen. Vi har på senaste tiden koncentrerat oss på specifika tredjevärlden länder som en del av planen vi har för direkt kommunikation med dessa regioner. Vi för dock nu tillbaka vårt fokus till de länder som kan göra en skillnad i avslöjandeprocessen. Förvänta er att oerhörda och respektingivande uppvisningar nu kommer att inträffa med allt högre frekvens. 


Vi är med er mer än någonsin under dessa högst spännande tider. Detta är vad ni har levt många liv för, vad ni har planerat för till sista och minsta detalj, och vad ni nu upplever. Det är er rättighet och välförtjänt likaså. Vi är med er i kärlek, i respekt, och i förundran över era otroliga färdigheter. Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 


 Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK

http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN


 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


No comments:

Post a Comment