Sunday, December 4, 2011

04:12:2011Himmelsvandraren,  Decemberber 4, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har på senare tid suttit i råd och diskuterat ert mänskliga tillstånd. Ni vet att vi inte är perfekt, och inte ni heller. Vi är inte gudar. Vi har problem ibland att förstå era mänskliga tankar och känslor. Vi kan känna dem trots allt. Vi känner era frustreringar för de är också våra. Vi har diskuterat hur vi på bästa sätt skall hantera det faktum att ni vänder er bort och den ilska och frustration som har drivit er till detta stup. Vi har inte funnit några lätta lösningar. Vi har därför kommit överens om att den bästa lösningen är helt enkelt att låta er själva avgöra var ni nu vill vara och i framtiden. Era sinnen är era egna och det finns inget som vi kan eller kommer att göra som skulle förändra detta. Era beslut måste vara era egna.

Vi kommer oberoende av era tankar, era känslor eller era känslor gentemot oss. Detta är en del av vårt kontrakt, inte med er, men med det gudomliga. Vi har en överenskommelse som vi inte kan överge. Till skillnad mot er så kan vi inte använda vår fria vilja då det gäller vårt kall. Det är vad vi har gett upp i utbyte mot vår förbindelse till den gudomliga källan. Det är en del av en högre stående varelse. Vi kommer oberoende av detta. Det är helt klart.

Det finns många bland er som har bestämt er för att förlöjliga och vända er bort från allt som vi har diskuterat under en så lång tid. En del av er gör detta för att ”gardera” er mot det som ni känner skulle vara en skymf mot er från era jämlikar över vad ni har valt att tro på till skillnad mot de som befinner sig i den ”verkliga världen” och vardagen – betala räkningar, tjäna pengar, äta, dricka och umgås. I kontrast till detta så är vi ”långt gångna” och allt som vi står för sätter er i en kategori av att vara tokiga. Vi erkänner detta stigma och har beundrat er under en mycket lång tid och er villighet att åta er denna börda för vad som för er bara är en tro. Den stora majoriteten av er har ingen kontakt med oss, har inte sett våra skepp, har ingen möjlighet att veta om detta är sant, annat än genom er tro. Ni har bara nyligen vaknat upp till er förmåga att urskilja från ert hjärta istället för med ert huvud.

Vi har nu kommit till vår egen vägkorsning likaså. Vårt gudomliga uppdrag står på kanten till att bli verklighet. Och medan vi inte är i er tid, så känner vi till er tid. Vi förstår de villkor som ni har blivit frustrerade med, som vi så länge har använt. Vi säger att dessa har använts för att höja era vibrationsfrekvenser, för det är mycket lättare för oss att personligen kommunicera med er då. Er kompakthet är annars alltför svår att acceptera. Det är inte så mycket en fråga om att vi inte kan ta oss igenom till er utan att det är smärtsamt för oss att närvara på en sådan nivå av ofokuserade tankar och negativitet, även på en liten skala. Så är existensen på högre nivåer. Vi har försökt att förklara detta för er, men ni har valt att tolka detta i termer som tillhör den tredje dimensionen och detta kan inte ge er en sann bild av graden av svårighet.

Svårigheten är för er att förvänta enorma förskjutningar i medvetande, angående er verklighet, och i all aspekter av ert liv, som om att det skulle svepas ned och ett magisk trollspö höjs. Förändringarna är gradvisa, och ibland svåra att se, men de pågår runt omkring er hela tiden, även då ni läser dessa ord. Våra avsikter är de förändringar som vi har pratat om. Leta efter dem i mindre doser och så kanske ni inte blir så besvikna.

Vår tid tillsammans kommer, vi kan försäkra er. Stå fast i era principer och era övertygelser. Och vet att vi är med er i kärlek och tacksamhet för vår ömsesidiga allians.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren

Uploaded by on Dec 2, 2011
This unidentified craft was sighted somewhere around 18-19 pm, in one of the hills up in Sävedalen close to Ugglums skolan. It flew towards the usual spot where they are seen flying from our home.

PLEASE READ THE DESCRIPTION FOR FURTHER IMPORTANT INFORMATION BEFORE COMMENTING.

1. They are not common airliners going to land in either Landvetter airport nor Göteborg city Airport, since they are not even detected by radar nor the actual software designed by Landvetter Airport itself to keep track of their own flights. Keep in mind that this software even detects, unknown military crafts for example.

2. They are flying to low to be civilian crafts and should therefore be violating altitude laws.

3. They are completely silent or mostly silent, any normal jet or airliner would make our whole building shake at that close range.

4. The nearest airport is over 30 kilometers away from here, it makes no sense at all that they would be using landing lights when they are so far away from the airport.

5. I have been filming and recording these crafts for over 1 years, i got over 240 videos on my channel, so no i did not jump to any conclusions about this being a UFO the first thing i did..

6. UFO means unidentified flying object, i am very aware of that and i know that there is a possibility that this is a black ops craft of some sort which could make it man-made.

7. They are flying way to slow for common airliners or jets, sometimes i am able to run faster than they are flying (and i do not run fast)

8. They sometimes land in forests or mountains.

9. They are being seen and reported all over the world.

10. They can change shape and locations of their blinkers and lights, they can even change their whole structure.

11. We have checked through hundreds of different satellites and their whereabouts, not even one satellite passes by our town our city, so these are not satellites or I.S.S as many seem to believe.

12. We have countless of experiences regarding these crafts, we have both seen them shapeshift on several occasions and we did not jump to any conclusions about this until we saw it with our own eyes.

13. These crafts are usually followed by small orbs.

14. There is no military base nearby, nearest one is 25 kilometers away.

15. I have lived here for over 20 years, i know the surroundings very well and i also know how a normal aircraft looks and have seen them since being a small child.

16. Normal Airliners do not follow the flying routes made by the unknown crafts.


Please think about this before commenting, thus preventing wasting both your own time and mine by reading this text.

Enjoy this sighting!

Svensk översättning: Per Staffan 


 Translations

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian and English-Hebrew for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
First Contact Radio
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English. 
 


19:11: 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  November 19, 2011Hälsningar från Federationen:
VIdag vill vi tala om planerna för avslöjandena som utvecklar sig på er värld. Två ledare från er kabal, nyckelmedlemmar i en kontrollgrupp ansvariga för falsk flagg operationen ämnad att underminera våra avslöjanden till er, har kapitulerat. De har förflyttats till en säkerhetszon för att vara utan kontakt med de som söker att få deras auktoritet att utföra planerna som Illuminati har för Avslöjandescenariot. De har nu i praktiken blivit neutraliserade utan att någon kom till skada.

Ni måste komma ihåg att det finns två separata krafter som arbetar på er planet. En är från utomjordiska entiteter som söker att kontrollera er och använder era egna människor i maktpositioner och med ansvar, vilka har korrumperats av girighet och makt. Den andra är dessa undersåtar, ert eget folk, som har valt att föra sig bort från sina egna och i tjänst till mörkret. Vi kommer att hantera dessa utomjordingar som vi alltid har gjort, inklusive att förstöra deras undervattenbaser, från vilka de har utfört operationer under en mycket lång tid. Det är er sak att skipa rättvisa för de på er värld och av er egen sort, när tiden för det kommer. Era system för att göra detta kommer så småningom att vara på plats. Vi är förvissade om att denna process kommer att resultera i ett mänskligt handlande och inte hämndåtgärder, vilket är ett slöseri av energi och tjänar bara till att skapa mörker.

Den gudomliga planen är redan på väg. Ni kan förvänta er ett meddelande från oss som vi ger till folket i er värld när vi kommer. Det kommer att gå runt och förbi alla institutioner och levereras direkt till folket, utan filtrering och editering. Vi kommer att säga er: Folket i världen, var inte rädda för vi har kommit i fred. Under kommande dagar kommer ni att kunna träffa oss. Just nu vill vi att ni inte går in i panik och inte har rädsla för oss. Vi har kommit från runt om hela detta universum och än längre bort för att hjälpa er under dessa kommande dagar. Vi vill inte erövra er, förslava er, eller kontrollera er. De mörka dagarna med överherrar är slut. Ni är fria. Vi har kommit för att övervaka och se till att denna frihet införs och vi vill ge er bara kärlek och fred. Vi har kommit för att ge er sanna historia, en mosaik av vilka ni var och hur ni kom till, och denna sanning har undanhållits er under en mycket lång tid. Vi är er familj och vi vill återförena oss med er som ett folk. Under de kommande dagarna kommer era ledare att informera er om vår närvaro i er värld sedan innan ni var födda. Vi vill att ni blir kosmiska medborgare och besöker stjärnorna med oss. Er tid för att utvecklas har infallit, och med detta kommer ett stort ansvar och därför kommer också vårt erbjudande att hjälpa till.

Detta kommer att inleda vår kommunikation med den mänskliga rasen. Det är ett meddelande som vi kommer att leverera till samtliga, överallt, när ögonblicket har kommit. Detta ögonblick bestäms av er, men planerna som täcker vad som följer kommer att gå som tåget, för det är så vi menade det. Vår tid som separerade från varandra blir kortare och kortare hela tiden och vi är alltid med er. Vi känner er förlust av tro på denna process och er bristande tillit i våra ansträngningar för att föra processen framåt. Vi kommer inte att svika er. Ni får inte svika er själva.

Ni är i sanning stora och mäktiga andliga varelser och tiden för er att leva denna kunskap har anlänt. Vi för er glädje, kärlek, och hjärtlig frid som våra gåvor till er. Var beredda på nästa fas i denna utveckling för den har nu anlänt.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan  Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
  http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian and English-Hebrew for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Tuesday, November 8, 2011

07.11.2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  November 7, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi ta upp frågan om tro med er. För de flesta bland er så är tro allt ni har. Ni har inte sett oss, inte kommunicerat med oss, och har inte någon verklig kunskap om vår existens förutom dessa meddelanden. Ni har inte kommit ombord på våra skepp, har inget verkligt sätt att veta om dessa meddelanden som har kommit fram, vare sig om de är från den Galaktiska Federationen, eller från någon annan stans, är något annat än fantasin hos de som skriver ned orden på papper. Ni accepterar dem ändå för ert hjärta säger er att de ringer av sanning, som ni har förnekats från andra källor. Detta är tro. Det är lika mäktigt som det är för någon av en religiös uppfattning. Och i och med det måste ni alltid hålla er alerta om vad ni hör från oss och från de som låtsas att vara oss och också från de som kritiserar dessa ord som kommande från främlingar. Ni har tagit er uppgift att föra er in i den nya åldern på tro. Antingen så visar det sig att ni har rätt under det kommande året eller så måste ni omvärdera allt som ni är. Vilket som helst så har ni vaknat upp till en verklighet bortom er vildaste fantasi. En värld som inte är full av statiska ting, utan utav rörliga energier som samexisterar med er existens. Detta är den sanna karaktären av verkligheten och ni måste lista ut det på egen hand.

Vi står stadigt fast vid att allt som vi har sagt er är verkligt och är av sanning. Ni måste acceptera vad ni kan och urskilja resten som ni ser passande. Om detta har ni fri vilja och ett val. Bara ni kan fatta dessa beslut. Sluter ni upp bakom en ledare för ett ledande västland vilken som vi upprepade gånger har sagt kommer att bli den som framgångsrikt kommer att leda er ur Illuminatis grepp, eller ger ni efter inför trycket från ”den verkliga världen” och tror på vad som uttalas från dessa källor. Valet är återigen ert. Och kom alltid ihåg att ni skapar er egen verklighet hela tiden. Gör inga misstag på den punkten. Ni sköter ert eget öde. Ingen annan.

Ni kommer inom kort att se en stor uppvisning av våra skepp över en stor stad i ett europeiskt land som ett bekräftande från oss att vi är här, vi känner till er oro, vi känner till er rädsla, vi känner till er smärta och ert misstycke. Låt det bli vårt mått av trygghet för er, våra vänner. Det är alltid mörkast innan soluppgången. Det var aldrig menat att detta skulle bli en lätt väg att följa, men ni har gjort så på ett magnifikt sätt. Vi kan inte vara mer stolta över er. Vi har bara en liten bit till att gå och så kommer ni verkligen se att vi menar vad vi säger. Som vi har sagt tidigare så blir Avslöjandena den första stora händelsen ni får där det fysiskt bekräftas allt som vi har sagt till er. Vi ämnar föra det till er egen dörr. Ni har minskat gapet mellan oss till den grad att vi faktiskt kan sitta här och njuta medan ni tar kontroll över ert eget öde med detta mål.

Snart så kommer ett flertal världsregeringar att uttala sig om stämningar som är på väg av större aktörer inom den internationella finansiella marknaden, som en reaktion på era protester och ett svar på den ökande Ljusenergin som snabbt sveper bort allt mörker. Detta är nu inte inledningen på de bevis av tecken som ni kräver, detta ÄR tecknen. Sluta med att stänga ögonen mot vad som bekräftas runt omkring er.

Håll er positiva i vad ni säger och gör. Kom ihåg att var och en av er är i detta tillsammans. Vi har alla våra roller och var och en spelar dem såsom de känner är rätt. Uppmuntran från de som inte sviktar i Ljusets sanning kommer nu att gå långt då det gäller de som har nått ett ögonblick av tvivel i deras tro. Visa varandra den kärlek som ni förtjänar och så kommer ni att bli återgäldade.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Saturday, October 15, 2011

October 14, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  October 14, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi kommer åter för att fylla in luckorna i informationen som ni har fått på senare tid. Det förfaller att mer och mer händer i er värld och det som ni har förberett er för accelererar snabbt. Det var så det var menat. Ni finner er nu vid början på de förändringar som äger rum som har diskuterats under en så lång tid. Allt förefaller mycket omtumlande, det är så eftersom så är fallet.

Under en tid har Illuminati försökt att avgöra vad vi hade för oss och vad våra planer för framtiden av mänskligheten var. De har försökt på alla tänkbara sätt att få denna information. De har försökt att övervaka de som vi har kontaktat under åren; de har försökt att skjuta ned våra skepp, inte bara för teknologins skull utan också för möjligheten att få tillgång till en medlem av den Galaktiska Federationen och avtvinga information från den individen, och de har använt sig av psykiska krigare för att telepatiskt lyssna in på våra aktiviteter när vi har arbetat runt omkring er värld i vår omloppsbana samt i våra olika baser. Emellertid, så förväntade de sig inte att vår teknologi kunde upptäcka sådant telepatiskt avlyssnande och blockera det när vi så ville. De har försökt på alla sätt och inte lyckats.

Årsdagen av vårt datum som vi gav till er för tre år sedan har kommit och gått. Detta datum gavs av ett antal anledningar. Medan våra intentioner var att hålla detta datum så visste vi att det skulle mycket noga observeras av Illuminati. Vi observerade vad de gjorde och varför. Vi kan inte ge mer detaljer om detta vid denna tidpunkt. Vi har nu trots allt kunnat förvänta oss alla de handlingar och drag som kan göras, med tanke på den begränsade kapaciteten som Illuminati har.

Ljusarbetare överallt väntar med spänd förväntan på något slags yttre tecken på planerna går framåt. Vi säger, se runt omkring er nu, för allt ni nu ser är en del av planen och är uppenbara tecken. Förstörelse av de underjordiska baserna, rörelser av en stor mängd människor förenade i protest mot orättvisor runt om i världen, nyhetsmedias reflektioner om detta, reaktionen av eliten, och en stor mängd andra faktorer finns där för er att beakta. Håll ert fokus på Avslöjandena på ett positivt och beslutsamt sätt och så händer det.

Inom kort infaller ytterligare en ”korrigering” av Gaias energiflöde, vilket kommer att tillåta ytterligare energier att riktas till hennes fördel. Ni kommer inte att kunna ignorera dess effekter, men det är inte av den konstgjorda typen och det finns ingen anledning till fruktan eller panik. Håll också ett vaksamt öga på händelser i er media, då det gäller hur de hanterar de många olika uppvisningarna som händer runt om i er värld. Det finns en subtil förskjutning av hur denna information presenteras. Det kommer att påverka hur de mycket större frågorna kommer att diskuteras inom en närma framtid och till slut fungera som en lyckta för förändringar i dessa affärer.

Vi tänker alltid på er i dessa sista ögonblick som leder fram till dessa stora förändringar i er värld. Vi är stolta att vara era bröder och systrar och skickar er vår kärlek.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Wednesday, September 28, 2011

September 27, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 27, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer åter för att ge er mer nyheter under dessa dagar som leder upp till Avslöjandena. Vi har ofta talat om vad som händer på er värld bakom scenen. Idag vill vi framförallt diskutera vad som händer här, med oss, hos Federationen.

Vi kommer samman varje dag för att diskutera närliggande ting då det gäller allt som utvecklar sig på er planet. Vi är framförallt här för att assistera Gaia i hennes upplyftning, och som konsekvens, alla levande varelser på er planet. När vi kommer samman så är det inte samma sak som era möten, särskilt de som sker i era affärsmöten. Våra möten är istället medvetna kontakter mellan olika grupper, vilket är nödvändigt för att fatta beslut. Vi förbinder helt enkelt vårt medvetande med alla de på ett visst projekt och diskuterar vad som behövs göras och bygger upp en konsensus om hur frågan tas an. Dessa möten kanske inte bara är med våra egna raser inom Federationen, utan också med andra sorter, och andra varelser, eller ni kanske kallar dem för änglar eller Uppstigna Mästare. Vi välkomnar vishet från alla sidor. Som ni vet så är detta projekt stort och massivt, och åtaget är under ledning och styrande av Skapelsen själv, och vi har svarat på detta kall gladeligen och utan tvekan. Men en sådan enorm uppgift kräver bidrag från många olika faktioner. Vi hör också med er på många nivåer om hur det hela går och vad det bästa sättet framåt är. En del av er vet om dessa ”möten”, medan andra inte. I vilket fall som helst så är era bidrag i denna process kritiska. Håll dock i minnet att medan ni, som ljusarbetare, läser dessa meddelanden är medvetna om vad som utvecklar sig så finns det hundratals miljoner av i er värld som inte är. När ni ser denna bleka sanning från vårt perspektiv så blir processen enorm och saktfärdig.

Vi har nyligen kommit samman för att diskutera de slutliga planerna för Avslöjandena. Vi har blivit medvetna om en lätt påtryckning från själva Skapelsen att driva på med Avslöjandena. Trots brist på tecken från era ledare i detta avseende, som vi ser drar fötterna efter sig mer och mer, så måste vi själva gå framåt för att utföra denna uppgift. Som det gamla ordspråket säger: ”ge dem ett finger och de tar hela handen”. Vi har gett era ledare upprepade tillfällen att föra Avslöjandena till er, och varje gång har det uteblivit. Vi hör nu vårt eget kall att göra så, vilket kommer från den högsta källan. Det finns mindre och mindre utrymme för ett fönster av möjligheter mellan Avslöjandena och er Upplyftningsprocess. Detta fönster skall användas för att tillvänja er vid vad som kommer, och om det blir för litet så upplever vi det som att det blir för lite tid för att genomföra den enorma uppgiften att förbereda er för er upplyftning. Handling kommer därför att utföras snarare hellre än senare av denna anledning, för att justera denna obalans.

Vi upplever det nu som att skyddet av de delar av militären som har kommit över till Ljuset är tillräckligt för att tillåta oss att avslöja oss själva för er. Vi har också kommit till en konsensusuppfattning att de som kommer att fortsätta att kämpa mot oss blir tillräckligt hållna under kontroll så att vi kan gå framåt med ett sådant mål.

Slöjan mellan er värld och de flertaliga dimensionerna som är tillgängliga för ert Högre Jag lyfts nu och för er bortom er förmåga att hålla på plats er illusion i tredje dimensionen om vad som är verklighet. Vi kommer till en punkt då allt kommer att avslöjas i Sanning. Vi har också lagt märke till många fall av en ny form av medvetna böner riktad mot Skaparen från er. Dessa tankar är ämnad att be om Skaparens välsignelse för att starta själva processen, istället för välsignelsen som redan har uppnåtts för oss om att åta oss det med bästa möjliga omdöme. Vi gläds år era tankar då detta mer än något annat kommer att tillåta processen att utveckla sig.

Då vi planerar de slutliga stadierna för Avslöjandena från vår sida så kommer ni utan tvivel att se större och större uppvisningar, mer vågade med mindre möjligheter till bortförklaringar, av våra skepp i ert luftrum. Vår fokusering, i första hand den tredje världen, kommer nu att förskjutas till större länder runt om i er värld och ni kommer att se hur nyhetsmedian rapporterar. Det förefaller som att en del av kabalen som kontrollerar er nyhetsmedia är uppmärksamma inför detta slutspel och önskar att få en uppgörelse i sista minuten, vilket inkluderar en fokusering på sanningen i deras respektive media, i utbyte mot lindring och nåd i deras domar. Vår konsensus här är att vi ser detta som något positivt, då det startar processen som vi önskar för alla.

Dessa tider är helt enastående för er. Spännande, frustrerande, glädjefulla, medryckande, skrämmande och upplyftande på samma gång. Med ovillkorlig Kärlek så kan ni klara av dessa tider som går mot vad ni vet är den största upplevelsen i er mänskliga historia. Håll er tro på processen och vet att vi är här och arbetar outtröttligt mot detta mål. Tänk er hur er hela varelse, kropp, själ, och sinne är fylld med Ovillkorlig Kärlek så kan ni betrygga er själva och tysta ned det negativa.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.