Sunday, December 4, 2011

04:12:2011Himmelsvandraren,  Decemberber 4, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har på senare tid suttit i råd och diskuterat ert mänskliga tillstånd. Ni vet att vi inte är perfekt, och inte ni heller. Vi är inte gudar. Vi har problem ibland att förstå era mänskliga tankar och känslor. Vi kan känna dem trots allt. Vi känner era frustreringar för de är också våra. Vi har diskuterat hur vi på bästa sätt skall hantera det faktum att ni vänder er bort och den ilska och frustration som har drivit er till detta stup. Vi har inte funnit några lätta lösningar. Vi har därför kommit överens om att den bästa lösningen är helt enkelt att låta er själva avgöra var ni nu vill vara och i framtiden. Era sinnen är era egna och det finns inget som vi kan eller kommer att göra som skulle förändra detta. Era beslut måste vara era egna.

Vi kommer oberoende av era tankar, era känslor eller era känslor gentemot oss. Detta är en del av vårt kontrakt, inte med er, men med det gudomliga. Vi har en överenskommelse som vi inte kan överge. Till skillnad mot er så kan vi inte använda vår fria vilja då det gäller vårt kall. Det är vad vi har gett upp i utbyte mot vår förbindelse till den gudomliga källan. Det är en del av en högre stående varelse. Vi kommer oberoende av detta. Det är helt klart.

Det finns många bland er som har bestämt er för att förlöjliga och vända er bort från allt som vi har diskuterat under en så lång tid. En del av er gör detta för att ”gardera” er mot det som ni känner skulle vara en skymf mot er från era jämlikar över vad ni har valt att tro på till skillnad mot de som befinner sig i den ”verkliga världen” och vardagen – betala räkningar, tjäna pengar, äta, dricka och umgås. I kontrast till detta så är vi ”långt gångna” och allt som vi står för sätter er i en kategori av att vara tokiga. Vi erkänner detta stigma och har beundrat er under en mycket lång tid och er villighet att åta er denna börda för vad som för er bara är en tro. Den stora majoriteten av er har ingen kontakt med oss, har inte sett våra skepp, har ingen möjlighet att veta om detta är sant, annat än genom er tro. Ni har bara nyligen vaknat upp till er förmåga att urskilja från ert hjärta istället för med ert huvud.

Vi har nu kommit till vår egen vägkorsning likaså. Vårt gudomliga uppdrag står på kanten till att bli verklighet. Och medan vi inte är i er tid, så känner vi till er tid. Vi förstår de villkor som ni har blivit frustrerade med, som vi så länge har använt. Vi säger att dessa har använts för att höja era vibrationsfrekvenser, för det är mycket lättare för oss att personligen kommunicera med er då. Er kompakthet är annars alltför svår att acceptera. Det är inte så mycket en fråga om att vi inte kan ta oss igenom till er utan att det är smärtsamt för oss att närvara på en sådan nivå av ofokuserade tankar och negativitet, även på en liten skala. Så är existensen på högre nivåer. Vi har försökt att förklara detta för er, men ni har valt att tolka detta i termer som tillhör den tredje dimensionen och detta kan inte ge er en sann bild av graden av svårighet.

Svårigheten är för er att förvänta enorma förskjutningar i medvetande, angående er verklighet, och i all aspekter av ert liv, som om att det skulle svepas ned och ett magisk trollspö höjs. Förändringarna är gradvisa, och ibland svåra att se, men de pågår runt omkring er hela tiden, även då ni läser dessa ord. Våra avsikter är de förändringar som vi har pratat om. Leta efter dem i mindre doser och så kanske ni inte blir så besvikna.

Vår tid tillsammans kommer, vi kan försäkra er. Stå fast i era principer och era övertygelser. Och vet att vi är med er i kärlek och tacksamhet för vår ömsesidiga allians.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren

Uploaded by on Dec 2, 2011
This unidentified craft was sighted somewhere around 18-19 pm, in one of the hills up in Sävedalen close to Ugglums skolan. It flew towards the usual spot where they are seen flying from our home.

PLEASE READ THE DESCRIPTION FOR FURTHER IMPORTANT INFORMATION BEFORE COMMENTING.

1. They are not common airliners going to land in either Landvetter airport nor Göteborg city Airport, since they are not even detected by radar nor the actual software designed by Landvetter Airport itself to keep track of their own flights. Keep in mind that this software even detects, unknown military crafts for example.

2. They are flying to low to be civilian crafts and should therefore be violating altitude laws.

3. They are completely silent or mostly silent, any normal jet or airliner would make our whole building shake at that close range.

4. The nearest airport is over 30 kilometers away from here, it makes no sense at all that they would be using landing lights when they are so far away from the airport.

5. I have been filming and recording these crafts for over 1 years, i got over 240 videos on my channel, so no i did not jump to any conclusions about this being a UFO the first thing i did..

6. UFO means unidentified flying object, i am very aware of that and i know that there is a possibility that this is a black ops craft of some sort which could make it man-made.

7. They are flying way to slow for common airliners or jets, sometimes i am able to run faster than they are flying (and i do not run fast)

8. They sometimes land in forests or mountains.

9. They are being seen and reported all over the world.

10. They can change shape and locations of their blinkers and lights, they can even change their whole structure.

11. We have checked through hundreds of different satellites and their whereabouts, not even one satellite passes by our town our city, so these are not satellites or I.S.S as many seem to believe.

12. We have countless of experiences regarding these crafts, we have both seen them shapeshift on several occasions and we did not jump to any conclusions about this until we saw it with our own eyes.

13. These crafts are usually followed by small orbs.

14. There is no military base nearby, nearest one is 25 kilometers away.

15. I have lived here for over 20 years, i know the surroundings very well and i also know how a normal aircraft looks and have seen them since being a small child.

16. Normal Airliners do not follow the flying routes made by the unknown crafts.


Please think about this before commenting, thus preventing wasting both your own time and mine by reading this text.

Enjoy this sighting!

Svensk översättning: Per Staffan 


 Translations

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian and English-Hebrew for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
First Contact Radio
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English. 
 


No comments:

Post a Comment