Wednesday, January 4, 2012

04:01:2012


Den Galaktiska Federationen via Himmelsvandraren

4 januari, 2012

Hälsningar från Federationen:

Mycket är på gång, som man säger, i er värld idag. Håll er alerta inför möjligheten att det som förefaller att vara av Ljuset kanske inte är så och de som förefaller att tjäna Illuminati kanske kommer att överraska er. Vi har utökat vårt skydd till de som har störst behov av det vid denna tid och har stoppat enorma ansträngningar från Illuminati att starta en stor konflikt i civilisationens vagga. Vi kan inte tillåta att detta händer då det måste gå framåt enligt planerna mot det oundvikliga.

I våra råd, så har vi fört samman de människor vi har varit i kontakt med genom olika delar av Federationen för att diskutera deras åsikter om hur man bäst närmar sig de olika situationerna och frågorna som sysselsätter era Ljusarbetare idag. De har gett oss sin kunskap och tankar och vi har assimilerat dessa in i vår egen övergripande plan.

Många av era ledare inom politik har blivit missledda att tro att de har en ”biljett till räddningsbåten” när sluttiderna, som de har blivit ledda att tro, infaller. Ingen har informerat dem att deras tillflyktsorter är förstörda så de fortsätter att fatta lagar som är destruktiva för deras egna familjer lyckligt ovetande om att konsekvenserna av deras handlingar blir personliga. De tror felaktigt att de har någonstans att ta vägen. När de får reda på faktum att de kommer att skulle lida tillsammans med massorna så kommer deras häpnad över bedrägeriet mot dem att riktas mot de som skapade det och ni kommer att se upplösandet av mycket av de felaktigheter som startades av precis denna grupp av människor.

Intensiteten av det drama som utvecklar sig på er värld kommer att öka exponentiellt under de kommande månaderna. Det ni tyckte var oerhörda avslöjanden idag kommer att vara småsmulor jämfört med vad som händer i morgon, både i fråga om magnitud av händelser och intensiteten av konsekvenserna. Saker och ting rullas nu ut med en aldrig tidigare skådad hastighet och allt i enlighet med planen.

Vi diskuterar fortfarande ibland oss själva de olika teknologierna som skall frigöras till er vid Avslöjandena och i vilken ordning som de skall avslöjas. Medan detta kan ses som en liten fråga för en del av er så är det ytterst viktigt att förstå hur de olika teknologierna vi har är förbundna och hur de i slutändan påverkar er. Om vi skall avslöja teknologierna som ger er tillgång till de Akashiska arkiven innan vi avslöjar enheter för teleportation eller i samband med replikeringsmaskiner är inga lätta beslut. Som vi tidigare har sagt vid många tillfällen så är det som är planerat för er gjort så till sista detalj och av anledningar som till största delen bara blir uppenbara efter Avslöjandena.

Vi säger till er, bli upprymda, var i Ljus och Glädje, för ni alla förtjänar dessa känslor. Vi är för evigt imponerade av er förmåga att komma tillbaka från de mörkaste av platser dit er dimensionella verklighet har tagit er. Det är en bragd värdig er plats bland oss. NI är för oss kungliga. Ni är kärt hållna av oss tack vare er ödmjukhet i detta avseende. Vi önskar er bara Kärlek och Glädje då ni väntar på dessa sista ögonblick innan det oundvikliga.

Var i frid,Channeller: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan 

 Translations
 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
  http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK

Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian and English-Indonesian for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment