Thursday, January 12, 2012

12:01:2012
The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  Januari 12, 2012Hälsningar från Federationen:


Vad som måste hända diskuteras nu på de högsta av nivåer inom era regeringar i världen, bakom lyckta dörrar och genom sändebud till olika andra regeringar runt om i världen. Då tiden närmar sig för det oundvikliga så ser era ledare att de inte kan stoppa floden av avslöjanden som sveper över er planet. De vet att de antingen kommer att svepas bort av denna flod eller så måste de besluta sig för att ta kontroll och göra avslöjandena till sin egen affär. Deras förmåga att famla i denna fråga förvånar till och med oss då vi ser hur de inbördes kämpar för en gemensam ståndpunkt. När detta har nåtts så backar naturligtvis någon och processen startar om igen. Vi väntar i bakgrunden på vad som måste göras, om det nu inte skall göras av ert eget folk.


Nyheter kommer inom kort nå er angående en ”ny” vetenskaplig utveckling inom området som ni kallar nollpunktsenergi. Det kommer att lanseras som teoretiskt, men i själva verket så är det en fungerande modell av en verklig energienhet som skapades för länge sedan och som inte förrän nu framställs. Det blir intressanta utvecklingar inom ert lagområde som gäller patent skydd. ”Nyheterna” om detta genombrott kommer att noga övervakas av dessa vid positioner att för att avgöra vilken typ av effekt som ett sådant avslöjande har på folket som helhet.


Ni har lagt märke till en viss minskning av synbara skepp på senare tid även om de som har visat upp sig och kommit in bland era nyheter har varit mer spektakulära. Detta kommer nu att förändras. Vi är nu i ett annat steg av Avslöjandeprocessen och då uppenbarelserna av våra skepp kommer att vara mer uttalade.


Ett stort möte med alla delarna av Federationen har nyligen hållits. Det var en stor händelse, inte bara då det gäller antal utan också i betydelse. Det var det slutliga förberedande mötet med alla som är involverade för att gå igenom alla detaljer då det gäller de kommande händelserna, inklusive politiska, sociala, religiösa, känslomässiga, mentala och fysiska innebörder av Avslöjandena. Detta möte hölls ombord ett av våra storslagna moderskepp, en levande maskin så stor att det går utanför er förmåga att förstå dess konstruktion. Även om den fysiska karaktären av mötet inte i själva verket var nödvändigt för denna process, då vi telepatiskt redan har diskuterat mycket av dessa frågor, då och då, så kommer vi samman fysiskt för att bättre lösa frågor som bäst hanteras på detta sätt. Bland de som var närvarande fanns människor som uttryckte sina åsikter angående kommande händelser och vars åsikter var högt värdesatta.


Även om ni har plågats av många motgångar under åren så är vi uppspända angående förutsättningarna för de kommande månaderna och vad de har i väntan för oss. Förmå er själva att återigen känna spänning inför de tider som ni har valt att leva i och sättet på vilket ni har vaknat upp till sanningen. Era tankar skapar vågor som kommer att fungera som lyktor för sanningen och denna sanning kommer att på ett kraftigt sätt komma åter till er.
Var i frid,

Channeller: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Per Staffan 


 Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKÝCH/SLOVAK
     http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK
 http://wandererinslovensko.blogspot.com/ - SLOVENSKO/SLOVENIAN


 

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Indonesian, English-Latvian for Wanderer’s messages,

and English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 
 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
No comments:

Post a Comment