Tuesday, November 8, 2011

07.11.2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  November 7, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi ta upp frågan om tro med er. För de flesta bland er så är tro allt ni har. Ni har inte sett oss, inte kommunicerat med oss, och har inte någon verklig kunskap om vår existens förutom dessa meddelanden. Ni har inte kommit ombord på våra skepp, har inget verkligt sätt att veta om dessa meddelanden som har kommit fram, vare sig om de är från den Galaktiska Federationen, eller från någon annan stans, är något annat än fantasin hos de som skriver ned orden på papper. Ni accepterar dem ändå för ert hjärta säger er att de ringer av sanning, som ni har förnekats från andra källor. Detta är tro. Det är lika mäktigt som det är för någon av en religiös uppfattning. Och i och med det måste ni alltid hålla er alerta om vad ni hör från oss och från de som låtsas att vara oss och också från de som kritiserar dessa ord som kommande från främlingar. Ni har tagit er uppgift att föra er in i den nya åldern på tro. Antingen så visar det sig att ni har rätt under det kommande året eller så måste ni omvärdera allt som ni är. Vilket som helst så har ni vaknat upp till en verklighet bortom er vildaste fantasi. En värld som inte är full av statiska ting, utan utav rörliga energier som samexisterar med er existens. Detta är den sanna karaktären av verkligheten och ni måste lista ut det på egen hand.

Vi står stadigt fast vid att allt som vi har sagt er är verkligt och är av sanning. Ni måste acceptera vad ni kan och urskilja resten som ni ser passande. Om detta har ni fri vilja och ett val. Bara ni kan fatta dessa beslut. Sluter ni upp bakom en ledare för ett ledande västland vilken som vi upprepade gånger har sagt kommer att bli den som framgångsrikt kommer att leda er ur Illuminatis grepp, eller ger ni efter inför trycket från ”den verkliga världen” och tror på vad som uttalas från dessa källor. Valet är återigen ert. Och kom alltid ihåg att ni skapar er egen verklighet hela tiden. Gör inga misstag på den punkten. Ni sköter ert eget öde. Ingen annan.

Ni kommer inom kort att se en stor uppvisning av våra skepp över en stor stad i ett europeiskt land som ett bekräftande från oss att vi är här, vi känner till er oro, vi känner till er rädsla, vi känner till er smärta och ert misstycke. Låt det bli vårt mått av trygghet för er, våra vänner. Det är alltid mörkast innan soluppgången. Det var aldrig menat att detta skulle bli en lätt väg att följa, men ni har gjort så på ett magnifikt sätt. Vi kan inte vara mer stolta över er. Vi har bara en liten bit till att gå och så kommer ni verkligen se att vi menar vad vi säger. Som vi har sagt tidigare så blir Avslöjandena den första stora händelsen ni får där det fysiskt bekräftas allt som vi har sagt till er. Vi ämnar föra det till er egen dörr. Ni har minskat gapet mellan oss till den grad att vi faktiskt kan sitta här och njuta medan ni tar kontroll över ert eget öde med detta mål.

Snart så kommer ett flertal världsregeringar att uttala sig om stämningar som är på väg av större aktörer inom den internationella finansiella marknaden, som en reaktion på era protester och ett svar på den ökande Ljusenergin som snabbt sveper bort allt mörker. Detta är nu inte inledningen på de bevis av tecken som ni kräver, detta ÄR tecknen. Sluta med att stänga ögonen mot vad som bekräftas runt omkring er.

Håll er positiva i vad ni säger och gör. Kom ihåg att var och en av er är i detta tillsammans. Vi har alla våra roller och var och en spelar dem såsom de känner är rätt. Uppmuntran från de som inte sviktar i Ljusets sanning kommer nu att gå långt då det gäller de som har nått ett ögonblick av tvivel i deras tro. Visa varandra den kärlek som ni förtjänar och så kommer ni att bli återgäldade.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment