Wednesday, September 28, 2011

September 27, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 27, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer åter för att ge er mer nyheter under dessa dagar som leder upp till Avslöjandena. Vi har ofta talat om vad som händer på er värld bakom scenen. Idag vill vi framförallt diskutera vad som händer här, med oss, hos Federationen.

Vi kommer samman varje dag för att diskutera närliggande ting då det gäller allt som utvecklar sig på er planet. Vi är framförallt här för att assistera Gaia i hennes upplyftning, och som konsekvens, alla levande varelser på er planet. När vi kommer samman så är det inte samma sak som era möten, särskilt de som sker i era affärsmöten. Våra möten är istället medvetna kontakter mellan olika grupper, vilket är nödvändigt för att fatta beslut. Vi förbinder helt enkelt vårt medvetande med alla de på ett visst projekt och diskuterar vad som behövs göras och bygger upp en konsensus om hur frågan tas an. Dessa möten kanske inte bara är med våra egna raser inom Federationen, utan också med andra sorter, och andra varelser, eller ni kanske kallar dem för änglar eller Uppstigna Mästare. Vi välkomnar vishet från alla sidor. Som ni vet så är detta projekt stort och massivt, och åtaget är under ledning och styrande av Skapelsen själv, och vi har svarat på detta kall gladeligen och utan tvekan. Men en sådan enorm uppgift kräver bidrag från många olika faktioner. Vi hör också med er på många nivåer om hur det hela går och vad det bästa sättet framåt är. En del av er vet om dessa ”möten”, medan andra inte. I vilket fall som helst så är era bidrag i denna process kritiska. Håll dock i minnet att medan ni, som ljusarbetare, läser dessa meddelanden är medvetna om vad som utvecklar sig så finns det hundratals miljoner av i er värld som inte är. När ni ser denna bleka sanning från vårt perspektiv så blir processen enorm och saktfärdig.

Vi har nyligen kommit samman för att diskutera de slutliga planerna för Avslöjandena. Vi har blivit medvetna om en lätt påtryckning från själva Skapelsen att driva på med Avslöjandena. Trots brist på tecken från era ledare i detta avseende, som vi ser drar fötterna efter sig mer och mer, så måste vi själva gå framåt för att utföra denna uppgift. Som det gamla ordspråket säger: ”ge dem ett finger och de tar hela handen”. Vi har gett era ledare upprepade tillfällen att föra Avslöjandena till er, och varje gång har det uteblivit. Vi hör nu vårt eget kall att göra så, vilket kommer från den högsta källan. Det finns mindre och mindre utrymme för ett fönster av möjligheter mellan Avslöjandena och er Upplyftningsprocess. Detta fönster skall användas för att tillvänja er vid vad som kommer, och om det blir för litet så upplever vi det som att det blir för lite tid för att genomföra den enorma uppgiften att förbereda er för er upplyftning. Handling kommer därför att utföras snarare hellre än senare av denna anledning, för att justera denna obalans.

Vi upplever det nu som att skyddet av de delar av militären som har kommit över till Ljuset är tillräckligt för att tillåta oss att avslöja oss själva för er. Vi har också kommit till en konsensusuppfattning att de som kommer att fortsätta att kämpa mot oss blir tillräckligt hållna under kontroll så att vi kan gå framåt med ett sådant mål.

Slöjan mellan er värld och de flertaliga dimensionerna som är tillgängliga för ert Högre Jag lyfts nu och för er bortom er förmåga att hålla på plats er illusion i tredje dimensionen om vad som är verklighet. Vi kommer till en punkt då allt kommer att avslöjas i Sanning. Vi har också lagt märke till många fall av en ny form av medvetna böner riktad mot Skaparen från er. Dessa tankar är ämnad att be om Skaparens välsignelse för att starta själva processen, istället för välsignelsen som redan har uppnåtts för oss om att åta oss det med bästa möjliga omdöme. Vi gläds år era tankar då detta mer än något annat kommer att tillåta processen att utveckla sig.

Då vi planerar de slutliga stadierna för Avslöjandena från vår sida så kommer ni utan tvivel att se större och större uppvisningar, mer vågade med mindre möjligheter till bortförklaringar, av våra skepp i ert luftrum. Vår fokusering, i första hand den tredje världen, kommer nu att förskjutas till större länder runt om i er värld och ni kommer att se hur nyhetsmedian rapporterar. Det förefaller som att en del av kabalen som kontrollerar er nyhetsmedia är uppmärksamma inför detta slutspel och önskar att få en uppgörelse i sista minuten, vilket inkluderar en fokusering på sanningen i deras respektive media, i utbyte mot lindring och nåd i deras domar. Vår konsensus här är att vi ser detta som något positivt, då det startar processen som vi önskar för alla.

Dessa tider är helt enastående för er. Spännande, frustrerande, glädjefulla, medryckande, skrämmande och upplyftande på samma gång. Med ovillkorlig Kärlek så kan ni klara av dessa tider som går mot vad ni vet är den största upplevelsen i er mänskliga historia. Håll er tro på processen och vet att vi är här och arbetar outtröttligt mot detta mål. Tänk er hur er hela varelse, kropp, själ, och sinne är fylld med Ovillkorlig Kärlek så kan ni betrygga er själva och tysta ned det negativa.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment