Saturday, September 17, 2011

September 7, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 7, 2011Hälsningar från Federationen:
Då det nu går framåt fortare än till och med vad vi hade vågat hoppats på så känner vi det som att det var nödvändigt att ni får nästa uppdatering nu. Två väsentliga frågor har kommit till sin spets i era samhällen. Det första är att bankväsendet har gjort de nödvändiga utbytena för att föra över det monetära systemet till en ny ordning. En grupp av länder har tagit sig an Illuminati i detta hänseende och påtvingat en eftergift snarare än vi hade förväntat oss. För det andra så förfaller det som att de otyglade militära falangerna i flera länder nu följer de senaste överenskommelserna, och banar därmed vägen för ett säkrare försök mot Avslöjanden än vi har sett på senare tid.

Vi vill betona att det har funnits många tillfällen då omständigheterna har förändrats i det förgångna, precis då vi trodde att allt var redo och klart, och därigenom blev det oundvikliga ytterligare försenat. Vi kan inte med säkerhet säga om dessa nya utvecklingar kommer att garantera Avslöjandena som vi har förväntat oss. Vi kan bara säga att ett nytt fönster för möjligheter har framstått för era ledare att ta till vara på och föra denna process vidare.

Då det kommer att finnas många som är helt oförberedda för vad som kommer tror vi dock att ni har tillräckligt med kunskap och beslutsamhet för att hjälpa dessa individer igenom dessa uppbrott. Med detta så menar vi uppbrott i tankar, psyke och mental/emotionell hälsa då ni tar in den ”nya” kunskapen om er större Galaktiska Familj.

Lita på att då saker och ting utvecklar sig så har allt planerats från vår sida med hjälp från stora spirituella varelser som har ert välstånd som deras yttersta uppgift. Låt er inte dras in i rädslan från de som annars skulle distrahera er från era mål. Var och en av er har en specifik roll att spela, och även om ni inte vet i detalj vad det är, eller kanske inte alls, så bli inte missmodiga. Känslorna som ni alltid har haft att något stort skulle ske under er livstid och att ni var en del av det är genuina känslor som inte kan förkastas. Acceptera inte bara vad vi säger om detta, utan se inom er och urskilj denna sanning för er själva. Låt detta vara er ledning när ni inte kan sätta fingret på exakt vilken plan som ni är en del av.

Era ansträngningar till dags har så enormt hjälpt hela denna process framåt, mer än ni någonsin kan tänka er. Ert engagemang för Sanningen och Ljuset är en underbar inspiration för oss, här, då vi arbetar för att föra oss närmare till vår oundvikliga förening. Kärlek är nyckeln. Det är dags att öppna dörren.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment