Saturday, September 17, 2011

September 5, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  September 5, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer åter för att diskutera en annan aspekt av den begynnande Avslöjningsprocessen med er. Ni är mitt i förändringarna som pågår just nu runt omkring på er planet. Det finns en stor förskjutning på gång inom det ekonomiska och affärsvärlden som har skapat en ohejdlig förändring, vilket för oss närmare till Avslöjandena och vår förmåga att lära er vad vi vet om er Upplyftningsprocess under den lilla tid som finns kvar innan det också anländer.

Er värld kommer att drastiskt efter Avslöjandena. I stor utsträckning så kommer den att förändras på grund av att ni alla kommer att få tillgång till enheter för fri energi och andra teknologiska under som ni nu bara kan drömma om, men som nu finns på er värld vid denna tid. Detta inkluderar enheter för teleportation, maskiner som tillåter er att se händelser i det förgångna i holografiskt format, kommunikationsenheter som låter er nå vem som helst, var som helst och när som helst. Länder i tredje världen, vilka har högst väsentligt blivit utsatta för Illuminati girighet och maktspel, kommer nu att bli jämlikar med alla andra länder. Tänk er den oanvända rikedomen av kunskap, innovation och talang som kommer att öppnas upp till hela mänskligheten när dessa länder blir jämställda med alla andra och deras folk kommer att höras. Utbildning blir global och interaktiv, inte bara en lokal lyx. Med teleportation så kan hela klasser förflytta sig till historiska platser för att se och uppleva för sig själva förutom att använda holografisk teknologi för att se hur historian utvecklade sig. Er sanna historia kommer att läras ut och inga områden kommer att hållas ifrån er. Alla områden av utforskning och experimentering kommer att öppnas för er, med det erkända ändamålet att alla upptäckter är till för förbättring av mänskligheten, och inte bara ett fåtal.

Många av dess scenarios förefaller långsökta för er och en härlig dröm, men inte mer än så. Detta är långt ifrån sanningen dock. Tänk er den absoluta friheten av den mänskliga själen med sådana enheter. Nu förstår ni varför denna teknologi, denna kunskap, denna historia, hölls från er under en sådan lång tid. Ingen kan stå över en annan när ni inser att ni alla är en.

Dessa saker och många fler kommer till er. Det finns redan på väg en stor rörelse som kommer att leda till en omfördelning av ert system av tillgångar och rikedomar, ert legala system, och det sättet på vilket ni gör affärer. De nödvändiga protokollen för Avslöjandena sätts nu på plats. Vi kommer allt närmare det oundvikliga och vi förblir så upptända som någonsin då vi till slut kan föras samman i öppen och kärleksfull kontakt.

Då saker och ting går framåt exponentiellt så kommer ni att bli överväldigade utav hastigheten med vilken denna process utvecklar sig. Vi är där, vid varje sväng, för att se till att allt går som planerat. Ha ett lätt och glatt hjärta under dessa kommande dagar och vi kommer att bli glädjefull tillsammans i vårt möte.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment