Thursday, September 1, 2011

August 17, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  017 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har viktiga nyheter åt er idag. Det förefaller att för första gången så är alla de lämpade juridiska dokumenten, avtal och bestämmelser, planer och överenskommelser, mellan alla era nationer involverade i avslöjandeprocessen färdiga. Det sista hindret för att stoppa införandet av dessa planer har tystats ned. Detta betyder inte att det inte kan dyka upp andra planer från Illuminati för att försöka med en annan avledning från det slutliga handlandet av avslöjanden, men vi ser bara en klarsignal vid denna tid för att gå vidare. Då det inte finns någon tidtabell för denna process, och vi erbjuder er inte någon denna gång, så önskar vi att ni förbereder er själva för uppgifterna som ligger inför er och för det ändamål som ni har gjort er själva redo för under en så lång tid och till en så hög kostnad.

Inte alltför länge sedan var vi bekymrade över vad vi såg som en förhöjning av Illuminati kontrollerade aktiviteter, särskilt då det gäller kemispår och regeringsuppbrott bakom kulisserna i tredje världen länder. Detta förefaller att ha minskat på senare tid och vi finner oss själva tillbaka på vägen mot förväntningar av avslöjanden och första kontakt.

Från ett perspektiv av de som inte har haft någon förståelse alls av detta skulle det förefalla högst osannolikt att några som helst av dessa handlingar kommer att genomföras. Till och med för en del av er förefaller det så. Vi förstår hur trötta ni är på den berg-å-dalbana som har pågått med denna process av avslöjanden. Vi känner som så att det är nödvändigt att hålla er alla upplysta om alla utvecklingar då de händer, då ni är på framkanten av denna process. Detta betyder, tyvärr, att ni delar också med oss i vår besvikelse när processen inte går som planerat eller går in på ett sidospår på grund av någon händelse eller annan. Vi kunde lätt hålla allt detta från er och helt enkelt informera er efteråt vad som var på väg. Men ert involverande i denna process är väsentligt. Er intention hjälper för att skapa just den verklighet som ni finner er i för närvarande, en verklighet som är mycket närstående till avslöjanden och allt som det för med sig för mänskligheten.

Avslöjanden är ett modigt och otroligt steg för alla av era moderna ledare att ta idag. Vad det för med sig är svindlande. Ert samhälle kommer att förvandlas helt och hållet, men ni kommer att anpassa er för det är karaktären av er motståndskraft. Ni är unika i kosmos på detta sätt, särskilt med tanke på er kompakta form och ert tillstånd av minnesförlust. Det är i sanning ett under som vi aldrig upphör att förvåna oss över. Ni är i sanning storslagna och mäktiga spirituella varelser. Och vi gläder oss inför den tid när ni kommer att direkt förstå detta i egen person, utan väggarna av glömskhet, när vi alla kan stå tillsammans som bröder och systrar i vårt galaktiska sällskap.

Förbered er själva som alltid och var redo såsom om avslöjandena står för dörren, även om det inte skulle vara så. Ert handlande, era intentioner, kommer att forma er framtid. Vi står redo med er med detta mål i sikte. Undanhåll ingen i ert givande av kärlek, era hjärtan och er heliga ära.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  TranslationsFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment