Monday, July 23, 2012

21:07:2012


Galaktiska Federationen genom Himmelsvandraren


PORTUGUESE
21:07:2012


Hälsningar från Federationen:


Trots att ni kanske inte tror det så är det mycket som händer i er värld gentemot resultaten som den gudomliga planen har förutsett mycket länge. Vi är här för att följa med er i dessa tider av tvivel och hjälpa till med ert uppdrag. Vi förstår svårigheten med er minnesförlust av vem ni verkligen är och var ni kom ifrån har fört med sig för er. Vi bryr oss och vi är här. Medan ni kanske inte förstår alla händelser och icke-händelser som har spelats ut på världsscenen, säger vi till er att allt fortsätter i enlighet med planen som bestämdes för länge sedan och ni är alla på rätt kurs.


Rapporter kommer snart i era media om ett stort skifte i energimönstren i er värld som har blivit mätta och observerade av era vetenskapsmän. Dessa skiften är del av den allt bredare expansionen av energin som lyfter er värld ut ur dess hinder. Ägna särskild uppmärksamhet till hur graden av dessa skiften har uppmärksammats och ni kommer att förstå de massiva effekter denna energi har på er värld idag.


Som vi alltid talat om för er kommer inte förändringarna ni ser i er värld att se ut som en Hollywoodfilm, men som en gradvis uppsättning av omständigheter som kulminerar i den önskade förändring som planen strävar efter att åstadkomma. Ni förväntade er att se massiva förändringar i strukturerna av era regeringar, banker och affärsområden, men denna förvirrade värld har varit alldeles för mycket för ert folk att hantera. Dessa förändringar, såsom alla nödvändiga förändringar, är gradvisa till sin natur och ibland ej förnimbara först. Ändå, är de här och på gång. Har ni inte märkt det subtila men mycket kraftfulla skifte i varseblivningen hos ert folk då det gäller bankkartellerna? Har ni inte bevittnat bromsandet av Gaias naturkatastrofer? Har ni inte känt skiftet i tron på världsledare gentemot de frågor och händelser som är människoorienterade och inte enbart fördelaktigt för företagsintressen? Dessa subtila förändringar är vad bakom-scenen-scenerierna rör sig mot och överenskommelser och händelser har handlat om.


Nyligen har vi mötts igen på en galaktisk skala för att bedöma vart vi har kommit i processen och vad som måste göras ytterligare för att gå vidare mot de oundvikliga mål som är planens önskan. Detta möte som ännu en gång ägde rum på ett av våra stora rymdskepp, har lett till en ganska intressant samstämmighet om vår gemensamma situation. Detta möte inkluderade delegater från er värld och också representanter för Federationen. Ert folk hördes och era känslor övervägdes främst i samstämmigheten. Vi har på allvar påbörjat de första av stegen av denna samstämmighet. Ni kommer att se detta första steg i formen av vår överväldigande närvaro på er himmel under de kommande dagarna. Det första framsteget av den stora agendan pågår.


Ert folk har börjat skiftet mot att förstå Illuminatis grepp på världen. Dessa som fortfarande har makten som har möjlighet att sätta stopp för detta har insett att vägen är klar för dem att fortsätta och att motståndet från de hemliga har minskat till den grad som berättigar handling nu. Med dessa djärva steg av era egna hjältar och den första som tas utav oss i en serie steg i denna nästa fas i planen, hoppas vi att höja energin i er värld tillräckligt för att uppnå nästa nivå och genomföra nästa fas som är nödvändigt för målet.


Ni är extraordinära människor. Ni har studerat hårt och länge för detta, den största av de galaktiska andliga skolorna, och är på väg att ta examen från de liknande Harvards inlärningslektioner. Era tjänster behövs i högsta grad över hela universum och ni kommer att mötas med öppna armar och stor vördnad för vilka ni är och vad ni har åstadkommit. Förbli i kärlek och beslutsamhet för ett positivt resultat. Vi kommer, i utbyte, att alltid förbli i vördnad för era förmågor, era talanger och er råa andliga styrka.


Var i frid.
Kanaliserare: Himmelsvandraren


Svensk översättning: Anita Ericsson

No comments:

Post a Comment