We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, December 4, 2011

19:11: 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  November 19, 2011Hälsningar från Federationen:
VIdag vill vi tala om planerna för avslöjandena som utvecklar sig på er värld. Två ledare från er kabal, nyckelmedlemmar i en kontrollgrupp ansvariga för falsk flagg operationen ämnad att underminera våra avslöjanden till er, har kapitulerat. De har förflyttats till en säkerhetszon för att vara utan kontakt med de som söker att få deras auktoritet att utföra planerna som Illuminati har för Avslöjandescenariot. De har nu i praktiken blivit neutraliserade utan att någon kom till skada.

Ni måste komma ihåg att det finns två separata krafter som arbetar på er planet. En är från utomjordiska entiteter som söker att kontrollera er och använder era egna människor i maktpositioner och med ansvar, vilka har korrumperats av girighet och makt. Den andra är dessa undersåtar, ert eget folk, som har valt att föra sig bort från sina egna och i tjänst till mörkret. Vi kommer att hantera dessa utomjordingar som vi alltid har gjort, inklusive att förstöra deras undervattenbaser, från vilka de har utfört operationer under en mycket lång tid. Det är er sak att skipa rättvisa för de på er värld och av er egen sort, när tiden för det kommer. Era system för att göra detta kommer så småningom att vara på plats. Vi är förvissade om att denna process kommer att resultera i ett mänskligt handlande och inte hämndåtgärder, vilket är ett slöseri av energi och tjänar bara till att skapa mörker.

Den gudomliga planen är redan på väg. Ni kan förvänta er ett meddelande från oss som vi ger till folket i er värld när vi kommer. Det kommer att gå runt och förbi alla institutioner och levereras direkt till folket, utan filtrering och editering. Vi kommer att säga er: Folket i världen, var inte rädda för vi har kommit i fred. Under kommande dagar kommer ni att kunna träffa oss. Just nu vill vi att ni inte går in i panik och inte har rädsla för oss. Vi har kommit från runt om hela detta universum och än längre bort för att hjälpa er under dessa kommande dagar. Vi vill inte erövra er, förslava er, eller kontrollera er. De mörka dagarna med överherrar är slut. Ni är fria. Vi har kommit för att övervaka och se till att denna frihet införs och vi vill ge er bara kärlek och fred. Vi har kommit för att ge er sanna historia, en mosaik av vilka ni var och hur ni kom till, och denna sanning har undanhållits er under en mycket lång tid. Vi är er familj och vi vill återförena oss med er som ett folk. Under de kommande dagarna kommer era ledare att informera er om vår närvaro i er värld sedan innan ni var födda. Vi vill att ni blir kosmiska medborgare och besöker stjärnorna med oss. Er tid för att utvecklas har infallit, och med detta kommer ett stort ansvar och därför kommer också vårt erbjudande att hjälpa till.

Detta kommer att inleda vår kommunikation med den mänskliga rasen. Det är ett meddelande som vi kommer att leverera till samtliga, överallt, när ögonblicket har kommit. Detta ögonblick bestäms av er, men planerna som täcker vad som följer kommer att gå som tåget, för det är så vi menade det. Vår tid som separerade från varandra blir kortare och kortare hela tiden och vi är alltid med er. Vi känner er förlust av tro på denna process och er bristande tillit i våra ansträngningar för att föra processen framåt. Vi kommer inte att svika er. Ni får inte svika er själva.

Ni är i sanning stora och mäktiga andliga varelser och tiden för er att leva denna kunskap har anlänt. Vi för er glädje, kärlek, och hjärtlig frid som våra gåvor till er. Var beredda på nästa fas i denna utveckling för den har nu anlänt.

Var i frid.


Channeller: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan  Translations

 http://wandereroftheskiesrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://arabicwanderer.blogspot.com/- ARABIC 
http://slovenskywanderer.blogspot.com/ - SLOVENSKY
  http://greeckwanderer.blogspot.com/  - GREEK


Dear Readers,

 We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian and English-Hebrew for Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012