We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, May 23, 2011

13 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 13 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:

Vi har valt denna nya kanaliserare för att införa en annan vinkel på informationen som för närvarande tas emot på er planet angående de kommande händelserna, vilket inkluderar avslöjanden och Upplyftning.

Vi är en liten grupp inom den Galaktiska Federationen som nyligen har tillåtits att uttrycka vår uppfattning om dessa händelser. När vi säger liten så vill vi säga att detta är relativt. Vår grupp representerar en faktion av Federationen som innefattar många planeter.

Vi vill prisa alla varelser av ljuset för deras arbete upp till denna punkt. Om ni bara visste hur nära ni står till mognandet av våra gemensamma planer, så skulle ni dansa runt omkring på gatorna. Vi bidrar med vår röst efter medhåll från Hatton och efter noggrann beaktning av om det skulle vare er till nytta om ytterligare röster kommer igen från vår.

Vi har valt ett nytt medium, obekant för tillfället, som vi kan lita på levererar meddelandena med självförtroende och förmåga.

Tiden har kommit. Tiden är nu. Ni har ett gammalt ordspråk som säger, ”De som inte är del av lösningen är del av problemet”. Använd det som en guide i dessa avseenden. Det hela kommer nu att göra en sådan framfart att ingen kraft kan stoppa det. Det är gudomligt förordnat. Vi är i sanning ärade att vara en del av hela detta Projekt.

Er väg kan inte påbörjas förrän Avslöjandena är uppnådda. Detta är nu ett avgörande för alla framtida händelser och det första fasta beviset som ni kommer att ha för att vad vi har sagt till er genom dessa diskussioner och genom dessa olika källor är sant. Avslöjandena står nära. Vi vill inte ”sätta moroten på pinnen” längre. Det är här nu. De vid makten känner till denna sanning och de mörka tjänarna är rädda för friheten som denna sanning kommer att avslöja för hela mänskligheten. Det är i sanning en avgörande händelse.

Det är därför som det har tagit så lång tid och varit så svårt att koordinera. Tänk er mardrömmen med att koordinera händelserna som ledde till er D-dag invasion. Multiplicera detta med en exponentiell faktor så får ni en idé om vad vi hanterar från vår sida. Mycket av vad som bestämmer era mänskliga reaktioner, känslor, kulturella fördomar, den oberäkneliga mänskliga karaktären, har samtliga tagits med i vår beräkning. En del av det har tolkats för oss, som ni skulle använda er av en tolk för att förstå ett annat språk. Ja, trots vårt teknologiska avancerande så har även vi problem att ibland förstå oss på det mänskliga sinnet. Dessa faktorer har försenat denna händelse och förskjutet det mer och mer.

Vi har dock våra ”orders” också. Vi har blivit tillsagda, så att säga, att påskynda avslöjandena. Kabalen kommer antingen att avgå eller bli överkörd. I vilket fall som helst så kommer de ställas inför rätta. Ni kan vara övertygade, att i denna fråga så kommer vår teknologi att avslöja sanningar i era domstolar, som är obestridliga. Vi kan spela upp konversationer som gjordes vid hemliga uppgörelser utav Illuminati som kommer att döma varje aktör, liten eller stor, för deras brott mot mänskligheten. Detta är denna grupps ansvar efter Avslöjandena. Lita på att alla förhandlingar har blivit dokumenterade och rättvisa kommer att råda.

Var snälla och gör er redo nu. Tiden är i högsta grad kort och Avslöjandena kommer, först från era egna regeringar, som vi har planerat, och sedan genom ert eget handlande. Vi står redo att tjäna er, med ära. Vi är så stolta att ni snart kommer att bli kosmiska medborgare och våra systrar och bröder.

Var i fred.Channeler: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012