Monday, May 23, 2011

20 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 20 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:


Vi så förtjusta att vi kan fortsätta dessa uppdateringar. Som vi har förklarat så är allt redo för Avslöjandena från er sida. Era olika regeringar kommer snart att agera på detta. Alla förväntar sig att Amerikanarna kommer att leda vägen, men vi ser att deras President kommer att förhala frågan, men rädsla för fysisk hämnd för hans uttalanden och att i själva verket så kommer en av ”Tredjevärlden länderna” att leda vägen i detta avseende, snabbt följt av Västländerna som kommer att påstå att Avslöjandena var deras egen idé.

Vi har likväl observerat er företagsvärld och de har blivit informerade om denna utveckling. De har diskuterat på de högsta nivåerna i deras organisationer på vilka sätt de kan dra nytta av detta uttalande. De har inte, och kan inte, förstå Upplyftningsprocessen och hur det kommer att förändra, för alltid, det sättet på vilket ni opererar. De förstår det bara från en vinst mentalitet, så de inför snabbt planer för att adoptera denna nya teknologi i deras affärsmodeller. På kort sikt kommer de att dra nytta av dessa förändringar. När vi sedan tar vår rättmätiga plats som er Familj och då ni bjuds in att bli Kosmiska Medborgare, så kommer dock bilden att bli annorlunda, för vi kommer att introducera dessa förändringar, via kunskap och teknologi, som er affärsvärld inte kommer att kunna hantera. De kan i själva verket inte ens preparera för dessa utvecklingar.

Vi ser hur detta snabbt mognar fram, och det förefaller att ett stort uttalande kommer innan slutet av juni månad. Medan det inte kommer att skaka jorden så kommer detta uttalande att bana vägen för de scenarion vi har preparerat för Avslöjanden och till sist Upplyftningen. Nationen som väljer detta uttalande först kommer att leda Mänskligheten in i framtiden, då vi kommer att se till att deras mod belönas, så att säga. Ingen nation kommer dock medvetet att lämnas på efterkälken. Vi förutser, som en av konsekvenserna av Avslöjandena, att det blir en gradvis nedbrytning av nationella gränser till förmån för en mänsklig ras. Ta bara inte fel dock, då detta inte kommer att uppnås snabbt. Även Upplyftningen måste assimileras med tiden – något på den nivån.

Alla de planer som vi har pratat om kommer då att sättas i rörelse, inkluderande utdelandet av fonder för att stabilisera världsekonomin och för den Internationella Domstolen att skipa rättvisa inför alla dessa som har förbrutit sig mot den mänskliga rasen. Som ni har sett så har ett ”mjukt” Avslöjande redan varit igång under en viss tid. Medan detta uppmuntras av oss så är det er regerings sak att välja vad, hur och när detta avslöjas för er på detta sätt. Men detta kommer inte att vara nödvändigt mycket längre då det ”hårda” Avslöjandet, som är planerat av era egna regeringar är långt framskridit.

Var positiv i allt ni gör. Skicka er kärlek till alla i världen och vet att ni snart kommer att kallas för att bli Kosmiska Varelser. Vi är inte era gudar, utan era bröder och systrar.

Var i fred
Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment