Tuesday, May 31, 2011

31 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 31 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer med viktiga nyheter åt er idag. Vi önskar att aktivera meddelandet vi skickade till er för länge sedan. När de flesta av världen ljusarbetare var mycket yngre än de är idag så fick det ett meddelande nedladdat i en form som ikoniska bilder, som de visste var av speciell vikt för dem även om de inte visste varför. Detta meddelande tolkades av de flesta av er som en lång rörledning, liknande en oljeledning, med många ventiler som kontrollerades av hjul som stängde av eller öppnade flödet. Bilden var att vara redo för att göra er beskärda del genom att vrida det rätta hjulet precis vid rätt tid och synkroniserat med alla andra hjul som vrids längs med hela ledningen, så att flödet var jämnt och smidigt. En del av er tolkade denna ikoniska bild annorlunda, men meddelandet var det samma. En del av er har glömt bort meddelandet, så vi påminner er nu att vakna upp under dessa sista ögonblick innan avslöjandeprocessen startar och för in en virvelvind av aktiviteter som till slut kommer att leda till upplyftningen.

Förvänta er ett flertal uppvisningar av hundratals lysande klot typ av visning i många olika städer runt om i Europa och Nord- och Sydamerika under de närmaste veckorna. Vi testar ett flertal visningsmönster som vi ämnar använda efter ett ”hårt” avslöjande och detta är i preparation för detta.

Vi har observerat HAARP användandet av Illuminati och uttalar våra varningar att sådana medvetna missanvändningar som har pågått och är planerade inte längre kommer att tolereras. Mid-West i USA måste lämnas i fred från dessa attacker, och ytterligare användning, även under en täckmantel av ”testning”, är inte längre ett alternativ.

Vi har åter öppnat våra diskussioner i våra egna råd om våra egna avslöjanden till er av foton och videos av våra olika arter, men återigen så har ingen consensus uppnåtts. Vi kommer att fortsätta att driva fram en sådan resolution då vi anser att det är en tvingande nödvändighet för hela processen.

Vi uppskattar mycket era tankar och känslor av kärlek som strålar mot oss och är mäkta imponerade av er förmåga att förbli optimistiska med tanke på de situationer som gör sig gällande för er på en daglig basis. Var snälla och vet att vi är med er vid dessa ögonblick. Fortsätt att le och älska, och ha alltid medlidande, då dessa kommer att tvinga dem med ringare intentioner bort från er.

Var i frid.
 

Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment