Monday, May 23, 2011

18 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 18 maj, 2011Hälsningar från Federationen:

Låt idag vara en dag av glädje i era länder. Formaliteterna för Avslöjandena har avslutats och vi väntar nu på slutordet. Processen för Avslöjanden väljs av era regeringar i enlighet med deras egen agenda, men den kan inte bli försenad på något sätt. Vi har låtit era individuella regeringar välja tidpunkten för Avslöjanden och det sättet på vilket det levereras, då vi sätter i era händer det sättet på vilket och tidpunkten vid vilken ni ges sanningen.

NI kan på det sättet som ett folk hantera era känslomässiga, mentala och psykiska reaktioner till nyheterna. Inte förrän då kan vi öppet bekräfta vad era regeringar har avslöjat.

Gör inga misstag. Detta Avslöjande är en livsomskakande händelse. Det kommer i sig självt att förändra allt som ni som ett folk och som en kultur någonsin har varit. Medan saker och ting kan förefalla att vara desamma under dagarna och veckorna efter denna händelse så kommer allt att radikalt förändras. Detta var huvudanledningen till att vi inte kunde ta oss an Illuminatis illdåd under så lång tid. Men vårt mandat kommer från en mycket högre källa nu. Avtalen är nu signerade, och ni så att säga är redo för fyrverkeriet. Det är i högsta grad en spännande tid. Vi har dock en viss bävan eftersom vi är väl medvetna om att det finns de bland er som bara har blek aning om deras egen upplyftning. Vi har förtroende att ni som ett folk kommer att föra varandra framåt till ett nytt medvetande. Då Avslöjandena kommer att göra precis detta för er. Upplyftningen är en pågående process och Avslöjandena är det första större steget för att föra er framåt.

Avtalen innehåller en paragraf för världsdomstol att skipa rättvisa för de som deltog i illdåden under Illuminati. Ni kommer att bli förnöjsamt överraskade utav snabbheten med vilken denna klausul genomdrivs, då det finns många som söker rättvisa. Ni kommer också att bli positivt berörda av hur ni som ett folk kommer att reagera med medlidande och barmhärtighet för de som har förorättat er, trots ert långa lidande. Detta är ett tecken på ert förhöjda medvetande, och vi har tagit denna förhöjning med i beräkningen när vi bestämmer hur rättvisa bästa skipas på er värld. Bara de med högst vishet bland er, och inte de som söker blind rättvisa och hämnd, kommer att leda denna process. Det kommer att förefalla mycket naturligt.

Bra gjort! Ni har till slut kommit till vägskälet för er mänskliga existens. Rädsla är en illusion. I sanning, allt kommer att avslöjas.

Var i fred.Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment