We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Wednesday, June 15, 2011

June 13, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 13 june, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi sänder återigen vårt meddelande till Illuminati för att uppmana dem att omvärdera sin position i denna fråga och ta reson och komma till Ljuset. Vi ber att de bland Illuminati som önskar göra så bryter sig ur fållan och för sig mot Avslöjandena, för hela mänsklighetens skull, även för deras egen skull. Vi säger igen att dessa handlingar kommer utan tvivel att fungera som lindrande då det rättvisa skall skipas i världens domstolar för alla de överträdelser som har gjorts mot ert folk. Det är ytterst viktigt att ni utför era skyldigheter till er egen ras och tar ett steg tillbaka från vansinnet för att möta upphöjningen. Ni kommer inte att ångra en sådan handling och ni har vår välsignelse när ni så gör. Era handlingar, små som ni kan tro att de är i det stora hela, kommer att ha en enorm effekt på allt.

Vi är aldrig långt borta från allt som händer på er värld och vi har helt klart observerat de senaste mötena bland er så kallade Bilderbergare. De är helt medvetna om det likaså. De observerar ert internet precis som ni gör, men till skillnad från kritikerna så vet de varifrån denna information kommer. Vi kommer att förbli tysta då det gäller de olika diskussionerna som hölls vid dessa möten och ta en attityd av ”vänta och se” gentemot deras förslag om hur dessa frågor skall hanteras. Vårt erbjudande om Medlidande, Förbarmande och Kärlek finns för alltid på bordet. Deras handlingar kommer att styra slutresultatet, men möjligheternas fönster stängs snabbt.

Stå redo för vad ni har så länge förberett er för. Vi vet att dessa ord kan förefalla nötta och det har säkerligen tagit lång tid, men ni kommer att se hur ett litet avslöjande kan få sådana djupgående konsekvenser för er. Dessa konsekvenser är vad som har orsakat alla dessa förseningar då varje element måste tas hänsyn till i den större planen. Handlingen i sig själv förefaller enkel – en världsledare talar till hans eller hennes nation och ett oåterkalleligt uttalande görs om vår existens. Men efter ett sådant uttalande kommer avslöjanden om sanningar som kommer att sprida sig som vågor från en droppe av vatten i en liten sjö, men med ihållande intensitet.

Vi omger er med Kärlek och Ljus, då ni samlar upp de energierna ni snart kommer att behöva för att lära upp massorna om vår ankomst. Ha för evigt öppna hjärtan, stå stark och rakt emot motgångar, håll alltid Kärlek och Medlidande för varandra då dessa kommer att leda er till sanningen.

Var i frid.Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 
www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012