Saturday, June 18, 2011

June 17, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 17 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Som ni säger ”vi hoppar ur skinnet” av spänning för händelsen av Avslöjanden har inte stött på något som skulle få oss att ytterligare försena oss eller leda oss på ett sidospår, ens tillfälligtvis, från våra planer. Det finns så stor förväntan och spänning här för att vi kanske till slut och inom kort kan påbörja processen mot vårt mötande och ert förflyttning mot Upplyftningen.

Aktiviteterna här är större än någonsin. Alla har sin uppgift och alla är upptagna med ett samröre med alla andra för att sätta allt på plats som behövs för att slussarna skall öppnas. Vi väntar på gudomligt ord för det slutgiltiga godkännandet som kommer att få oss att sätta i rörelse det som vi länge har planerat.

Vi påminner er om ert mål under dessa kommande dagar att hålla varandra lugna, att diskutera med de som inte har kunskap om vad dessa händelser verkligen betyder och hur ni har sett hur detta skulle komma under en mycket längre tid än de har. Ni kan sätta ett exempel via er Kärlek och Medlidande och på så sätt lära ut sanningen om vår uppenbarelse när vi avslöjar oss själva efter Avslöjandena. Vi litar på att ni håller kursen och blir de lärare av kärlek via exempel, ovillkorligt och medlidsamt. På detta sätt, kan ni leda varandra genom oron för Första Kontakt och i sanning avslöja er själva som det Ljusarbetare som ni är.

Enkelt uttryck, så älskar vi er. Tack för allt ert arbete med denna ansträngning och för ett väl utfört arbete.

Var i frid.
Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan 

No comments:

Post a Comment