Thursday, June 16, 2011

15, june, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 15 june, 2011
Hälsningar från Federationen:Detta är i sanning spännande tider. Mycket händer just nu som är en del av utvecklandet av Avslöjandeprocessen. Det har börjat. Vi finner oss själva helt häpna inför Illuminati’s reaktion till deras förståelse att tiden nu absolut har anlänt. De vet inte vilken panikknapp de skall trycka på först. De famlar för att finna sätt att gömma sina spår, gömma sina brott, och finna en position i den värld som de tror kommer att existera efter Avslöjanden och Uttalanden. Vi menar inte att vi förnöjer oss själva på någons bekostnad på grund av deras svårigheter. Vi påpekar enbart att vi observerar dessa handlingar och kan säga er att de är lönlösa. Det är bättre att komma över till Ljuset, ge er själva till Kärlek, och hitta er väg.

I talande stund finns det aktiviteter på gång för den utlösande händelsen att infalla. Vi är i sanning uppspända på vår sida för att allt förefaller att peka i riktningen av Avslöjanden vid denna tid. Men vi inte kan säga i vilken riktning som ni kan förvänta er att höra de första salvorna av eld från frihetsgevären, så ni kan förvänta er att det inte blir någon tvekan i era sinnen att vi har orkestrerat sådana händelser.

Förutom alla de planerade händelserna som kommer att sprida sig från den första salvan av avslöjanden så står vi redo att införa Världsdomstolen för att uppnå rättvisa mot de som har skadat er. Det finns planerade platser för dessa Domstolar och det kan dröja en tid innan vid kan få allt på plats för att dessa tribuner skall operera. Illuminati kommer dock inte fara någonstans inom en närstående tid, och vår teknologi kommer att kunna finna dem och ställa dem inför rätta oberoende av hur mycket tid som förlöper.

Under veckorna och månaderna efter Avslöjandena så kan ni förvänta er fri rörelse av alla människor runt om i världen utan behov av era antika enheter. Detta betyder turism på en massiv skala, då alla nu kommer att har tillgång till upptäckandet av den egna rasen, utan att nämna de av er Galaktiska Familj, som aldrig tidigare. Ni kommer att finna, till er glädje, att ni inte är alls olika från varandra. Var och en har samma drömmar, samma önskningar och samma mål och ni kan utbyta idéer och spendera tid med varandra som aldrig tidigare. Detta är bara några av de saker som väntar på er i Världen efter Avslöjandena.

Att uppleva ren Glädje, tillåta er själva friheten att känna spänningen av det kommande ögonblicket, och dela er Kärlek med alla era medmänniskor.

Var i frid.


Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan 
www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment