Wednesday, June 29, 2011

June 21, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 21 june, 2011
Hälsningar från Federationen: 


Vår kallelse till era ”förlorade” själar inom Illuminati har inte varit utan framgång. Ett flertal grupper har gjort en övergång till en Avslöjandepakt, och i och med det brutit sig bort från de som är försjunkna i de gamla sätten. Vissa överenskommelser har nåtts, vilket banar vägen för att ert ledarskap känner sig trygga att deras uttalanden, gjorda när de kan, kan komma utan repressalier från dessa grupper. Vårt självförtroende är bestående mycket högt att det blir en händelse, som kommer att starta Avslöjandeprocessen mycket snart. Tappa inte hoppet i oss då vi inte har förlorat hoppet i er. Skicka istället Ljus och Kärlek och rikta era intentioner för Avslöjanden så kraftfull som ni kan mot era ledare, och denna Kärlek kommer att lyfta dem till inspiration för att åta sig vad som måste göras från deras sida för att påbörja processen.

Vi hade hoppats att fler video bevis av våra olika arter skulle finnas allmänt kända vid det här laget, då vi anser att det är kritiskt att ni ser dessa bilder för att vänja er vid vad vi är. Vi uppmanar de som kontrollerar denna information att fortsätta er kampanj att läcka ut dessa bilder, på de sätt som passar er, med hoppet att detta fortfarande kan uppnås. Vi fortsätter vår egen kampanj för att tillåta direkta fotobevis av oss att komma igenom våra egna källor så att ni kan känna till dessa saker i första person. Det finns stort motstånd till denna metod från majoriteten, men vi har sagt så som vi vill ha det.

Förtvivla aldrig med vad ni gör. Intensifiera Kärleken inom er själva så att ni kan rikta det till de i kapacitet av ert ledarskap med målsättningen att de modigt tar på sig processen av Avslöjanden från ert perspektiv. När detta väl är uppnått, så lovar vi att vi kommer ta på oss våra uppgifter från vår sida för att avsluta uppgifterna. Var utav Kärlek och Ljus och för alltid av Hopp.

Var i frid.

Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


No comments:

Post a Comment