We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

TEAM

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Thursday, September 1, 2011

August 31, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  31 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:
Vi har tagit tid på oss sedan vi sist kommunicerade med er, då vi har varit mycket upptagna på senare tid. Det finns en enorm aktivitet från vår sida då alla nu gör sig färdiga för en ovanlig stor händelse. Vi förblir exciterade och förväntansfulla angående händelserna som kommer att äga rum i er värld. Vi har nu en möjlighet att uppdatera i detta avseende.

De senaste utvecklingarna i Amerika har säkerligen fått många av er att undra vad som har hänt. Vi upptäckte användandet av kemispår och andra enheter för att ta vad som från början var en naturlig händelse, en orkan, och expandera den och dirigera om dess bana. Vi har tagit våra egna åtgärder för att minska intensiteten av denna händelse, men vi erkänner också era ansträngningar, vilka har varit ganska så effektiva för att minska effekten genom er tankekraft. Förstörelsen blev stor, men det mesta av det var en del av den naturliga världen och nödvändigt för Gaias transformering.

Vi har haft stora debatter om vad exakt vi bör och inte bör informera er om via våra diskussioner. Vi erkänner er önskan om att inte delges vissa datum då det gäller Avslöjandena, då detta har en tendens att försvaga istället för att stärka den mänskliga sinnesstämningen, särskilt då vi inte själva kan vara helt säkra då det gäller slutresultatet när det gäller dessa händelser. Våra diskussioner tog också upp såvida vi i förväg skulle berätta om de mänskligt orsakade och naturliga händelserna som äger rum i er värld. Vi har beslutat att i nuläget inte informera om dessa händelser i förväg, såvida de inte på något sätt passar in i en förklaring som är nödvändig för er.

Ni har utan tvivel lagt märke till en stor ökning av uppvisandet av våra skepp i ert luftrum runt om i er värld, och ibland i stort antal. Detta kommer att fortsätta och växa än större i magnitud och frekvens. Vi ställer in så många människor som möjligt till vår existens för att förbereda för det oundvikliga. En väsentlig faktion av Illuminatis okontrollerade element har nyligen ”sett ett ljus” och gjort en hemlig överenskommelse med de som redan övervakar ett maktöverförande som är på väg i många av de grundläggande funktionerna. Detta bör hjälpa för att bereda en vägen mot Avslöjandena.

Var reda för det oundvikliga. Fokusera på uppgiften som ligger framför er då saker och ting uppenbaras för er. Den subtila Avslöjandeprocessen kommer nu att bytas ut mot en mycket mer uppenbar och kraftfull form av Avslöjanden. Var snälla mot varandra under dessa prövande tider.


Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations

No comments:

Post a Comment

CELESTIAL

The film that challenges anyone to prove that the Moon is grey. This film proves the Moon is a full color celestial body and that there are incredible structures and towers built by "someone" that has the ability to build a structure ten miles wide and six miles high within an eight month period. The evidence is presented and you will be amazed at what you will see in this film. As I am keeping up with the comments being said here I notice when I refresh the page, the view counter dropped by 300 views, from 3,000 back down to 2,600. I heard rumors that YouTube was doing this on controversial subject matter to appease government interest, but to see it first hand is sad. More the excuse I'd say to make it viral over Facebook, Twitter, and other social media sites! What say you public? Will you help?

2012